اسپری پولیش/واکس بدنه فلامینگو

تماس بگیرید

اسپری بدنه فلامینگو برای براق و تمیز کردن سطوح بیرونی خودرو استفاده می شود و از بدنه و رنگ اتومبیل محافظت میکند.

فهرست