اکتان بوستر ادینول

تماس بگیرید

این محصول ساخت آلمان بوده و برای ارتقاء عملیات موتورهای بنزینی در جاهایی که شاخص اکتان پایین است طراحی شده است كه باعت احتراق كامل موتور در نتيجه راندمان موتور به حداكثر ميرسد و در مصرف سوخت صرفه جوئي مي شود

فهرست