اکتان بوستر UNIQUE

تماس بگیرید

این محصول برای ارتقاء عملیات موتورهای بنزینی در جاهایی که شاخص اکتان پایین است طراحی شده است كه باعت احتراق كامل موتور در نتيجه راندمان موتور به حداكثر ميرسد و در مصرف سوخت صرفه جوئي مي شود

فهرست