تلفن پارک

تماس بگیرید

تلفن پارک وسیله ای است مناسب در هنگامی که راننده قصد دارد پس از پارک نمودن خودرو شماره تلفن خود را در معرض دید قرار دهد.

دسته:
فهرست