روغن موتور آبشار ۴ لیتری نمره ۴۰

تماس بگیرید

روغن موتور آبشار با استفاده از روغن پایه مرغوب و مجموعه ای از مواد افزودنی مناسب برای جلوگیری از رسوب و مقابله با خوردگی و زنگ زدگی قطعات موتور و مطابق با استاندارد ملی 585 ایران و سطح کیفیت SC-CC در گریدهای 40 ،50  و 20w50 مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیرسوپرشارژ تولید شده است.

فهرست