روغن موتور بهران بندر ۲۰ لیتری نمره ۵۰

تماس بگیرید

بهران بندر، روغن موتور تك درجه اي است، این روغن برای موتورهای دیزلی چهار زمانه سوپر شارژ مناسب است. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود

فهرست