روغن موتور دو زمانه پارس ۱ لیتری

تماس بگیرید

روغن موتور پارس برای استفاده در انواع موتور های بنزینی دو زمانه هوا خنک و برای استفاده در موتور سیکلت ها، قایق های موتور ی، اره های موتوری مناسب است. روغن موتور پارس دو زمانه دارای خاصیت پاک کنندگی بالا بوده و از چسبیدن رینگ جلوگیری می کند.

فهرست