روغن موتور بهران تکتاز ۴ لیتری ۲۰W50

تماس بگیرید

((کالای فوق شامل کوپن 15 درصدی نمی باشد))

روغن موتور بهران تکتاز 4 لیتری با سطح کیفیAPI SG/CD و SAE 20W50 (چهار فصل) مناسب خودرو های بنزینی و دیزلی سبک تولید شده از روغن پایه با کیفیت در شرکت نفت بهران

فهرست