روغن هیدرولیک یک لیتری بهران III

تماس بگیرید

روغن هیدرولیک یکی دیگر از روغن های مورد استفاده در خودروهای امروزی است که نقش روان کنندگی و واسطه انتقال قدرت را دارد. این روغن همانند روغن ترمز عمل کرده و به نوعی باعث روان تر شدن چرخش فرمان و انتقال قدرت به فرمان خودرو و سایر بخش های هیدرولیکی خودرو میگرددو همچنین این نوع هیدرولیک مناسب جهت استفاده در گیربکس های اتوماتیک نیز میباشد

فهرست