ضدیخ/ضدجوش ۴ لیتری توسکا

تماس بگیرید

مشخصات کلی ضدیخ های توسکاضدیخ های توسکا خاصیت ضد خورندگی; مقاومت در برابر سرمای تا دمای زیر منفی 40 درجه و خاصیت ضد جوش میباشند

فهرست