ضدیخ/ضدجوش ۴ لیتری آبشار

تماس بگیرید

ضد یخ و ضد جوش آبشار با استفاده از مونو اتیلن گلیکول مرغوب و مواد افزودنی باز دارنده خوردگی تهیه میگردد و ضمن جلوگیری از منجمد شدن آب سیستم خنک کننده ی موتور، قطعات فلزی و غیر فلزی و لاستیکی سیستم را نیز در مقابل زنگ زدن و مواد اسیدی ناشی از گازهای آلوده موتور به خوبی محافظت میکند.

فهرست