مایع چکه گیر رادیاتور

تماس بگیرید

مایع چکه گیر، مناسب برای ترک های داخل سیلندر اتومبیل، سوراخ های ریز رادیاتور و واتر پمپ، نشتگیر سیلندر موتور و سیستم خنک کننده (شامل رادیاتور اصلی، رادیاتور بخاری، مجاری آب سیلندر، واتر پمپ و….).قابل مصرف همراه با ضد یخ ها و خنک کننده های مختلف بدون نیاز به تخلیه و شستشوی رادیاتور

فهرست