مکمل روغن کلید دار سمن شیمی

تماس بگیرید

مکمل روغن موتور

بهبود عملکرد، خاصیت ضدخوردگی و ضدزنگ، کاهش مصرف روغن

با قابلیت استفاده در تمام خودروهای بنزینی و دیزلی، جهت اختلاط با انواع روغن های موتور مناسب می باشد.

فهرست