مکمل روغن ضد دود گانک

تماس بگیرید

مکمل ضد دود گانک محصول بسیار با کیفیت جهت :

•جلوگیری از دود کردن موتور خودرو
•جلوگیری از فرسایش قطعات موتور
•فشردگی روغن و افزایش بازدهی روغن
•کاهش صدای موتور
•افزایش عمر موتور
•مناسب برای خودروهای با کارکرد بالا
•کارآمد برای ماشین های مدل بالا (نگهداری اصولی و دقیق از موتور خودرو)

فهرست