روغن هیدرولیک یک لیتری کاسپین

تماس بگیرید

هیدرولیک کاسپین فومن شیمی روغن هیدرولیک VG 46 کاسپین با فرمولاسیون جدید، به منظور استفاده در سیستم های هیدرولیک تهیه شده است.

فهرست