چسب دوقلو معمولی غفاری

تماس بگیرید

چسب دوقلو نوعی چسب ترکیبی می باشد و باید برای استفاده از آن، مقادیر برابر از دو تیوپ جدا گانه را با هم مخلوط می نماییم. یکی از این تیوپ ها حاوی رزین و تیوپ دیگر حاوی کاتالیزر می باشد که سرعت واکنش و عملکرد چسب را افزایش می دهد.

دسته:
فهرست