چسب زه غفاری

تماس بگیرید

این چسب به راحتی در مقابل رطوبت هوا خشک شده و به علت خواص فیزیکی و شیمیایی تقویت شده خود، به راحتی درتمام سطوح قابل استفاده است.

دسته:
فهرست