روغن موتور رنو پریمیوم ۴۴۰سقف بلند

روغن موتور رنو پریمیوم ۴۴۰سقف بلند

روغن موتور رنو پریمیوم ۴۴۰سقف بلند

روغن موتور رنو پریمیوم (۴۴۰DXi11) سقف بلند

مشخصات موتور رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف بلند

شرکت خودروسازی آریا دیزلکارخانه سازنده رنو پریمیوم
پریمیومRenault premium 440مدل
نوع موتور رنو پریمیوم
نوع سوخت رنو پریمیوم
۱۰۸۱۰ سی سیحجم موتور رنو پریمیوم
۶ سیلندر توربو شارژ و اینترکولرتعداد سیلندر رنو پریمیوم
۲۴ سوپاپتعداد سوپاپ رنو پریمیوم
سیستم سوخت رنو پریمیوم
EURO IIIاستاندارد آلایندگی رنو پریمیوم
روغن موتور مناسب رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف بلند
API CI4سطح کیفیت روغن موتور توصیه شدهرنو پریمیوم
SAE 15W-40ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده رنو پریمیوم
کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا
نیمه سینتتیکنوع روغن پایه روغن رنو پریمیوم
۳۶ لیترحجم روغن موتور رنو پریمیومبا تعویض فیلتر
روغن موتور مناسب رنو پریمیوم
روغن ترمز مناسب رنو پریمیوم
نوع روغن ترمز رنو پریمیوم
دوره تعویض روغن ترمز رنو پریمیوم
حجم روغن ترمز رنو پریمیوم
نوع ترمز پیشنهادی رنو پریمیوم
ضدیخ پیشنهادی رنو پریمیوم
۴۴ لیترحجم ضدیخ یا مایع خنک کننده موتور رنو پریمیوم
جعبه دنده zf آلمان model 16s 2220 TDنوع جعبه دنده رنو پریمیوم
سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)رنو پریمیوم
حجم روغن دنده (روغن گیربکس) رنو پریمیوم
روغن دنده های پیشنهادی رنو پریمیوم
روغن هیدرولیک(فرمان) رنو پریمیوم

روغن موتور رنو پریمیوم ۴۴۰سقف بلند روغن موتور استون مارتین اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور رنو پریمیوم سقف بلند ,روغن موتور استون مارتین,روغن موتور,استون مارتین

فهرست