روغن موتور مناسب پراید صبا،۱۳۲،۱۴۱ و نسیم

روغن موتور مناسب پراید صبا ، ۱۳۲، ۱۴۱ و نسیم

روغن موتور مناسب پراید صبا،۱۳۲،۱۴۱ و نسیم

روغن موتور با سطح کیفیت SG,SJ,SL,SM,SN

ویسکوزیته ۲W50 و حجم روغن موتور ۳٫۵ لیتر
برای موتور یورو ۴ روغن موتور ۱۰W40

 

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری نمایید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور مناسب پراید صبا،۱۳۲،۱۴۱ و نسیم ,روغن موتور مناسب ,پراید صبا,۱۳۲،۱۴۱,نسیم

فهرست