روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

مدل های مختلف پژو ۲۰۶ با موتور ۱۶۰۰ سی سی به شرح ذیل می باشد مشخصات روان کننده های آنها بخصوص نوع و حجم روغن موتور همه این مدلها یکسان است این خودروها در بازار با نام ۲۰۶ موتور بزرگ معروف هستند.

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ V1 که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تولید شده است.

 

پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ V2 که از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ تولید شده است.و مدل گازسوز هم دارد.

 

پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ V8 که از سال ۱۳۸۵ به بعد تولید شده است.

 

پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ V9 که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ تولید شده است.

 

پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ V10 که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ تولید شده است. و مدل گازسوز هم دارد.

 

پژو ۲۰۶ صندوقدار تیپ V20 که از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱تولید شده است.

 

پژو ۲۰۶ هاچ بک تیپ ۴ که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ وارد شده است موتور آن TU5 و مجهز به گیربکس ۵ سرعته اتوماتیک از نوع AL4 بوده و تعداد معدودی مخصوص جانبازان وارد شده است.

 

پژو ۲۰۶ هاچ بک تیپ ۵ که از سال ۱۳۸۳ به بعد تولید شده است.

 

پژو ۲۰۶ هاچ بک تیپ ۶ که از سال ۱۳۸۳ به بعد تولید شده است و مجهز به موتور TU5 با حجم ۱۶۰۰ سی سی و گیربکس اتوماتیک AL4 در مدلهای اولیه و سپس گیربکس اتوماتیک تیپ ترونیک در مدلهای جدید می باشد.

دراین مقاله سایت چراغ برق ارایه دهنده  لوازم و روغن موتور انواع خودرو ها ؛روغن موتور مناسب و  مورد نیازخودرو پژو ۲۰۶ تیپ۴و۵و۶ و در مدل های صندوقدار آن را به صورت کامل و تخصصی بررسی می کند. برای اطلاعات بیشتر جدول را مطالعه نمایید.

مشخصات موتور ۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10

 

 

شرکت ایران خودرو

 

کارخانه سازنده پژو ۲۰۶
۲۰۶ تیپ ۵و تیپ ۶ و مدلهای صندوقدار V1,V8,V9مدل پژو ۲۰۶
TU5JP4G

 

نوع موتور پژو ۲۰۶
گاز طبیعی و بنزین

 

نوع سوخت پژو ۲۰۶
 ۱۵۸۷ سی سی (۱٫۶ L)

 

حجم موتور پژو ۲۰۶
۴سیلندر

 

تعداد سیلندر پژو ۲۰۶
۱۶ سوپاپ

 

تعداد سوپاپ پژو ۲۰۶
انژکتوری

 

سیستم سوخت پژو ۲۰۶
EURO IV یورو۴

 

استاندارد آلایندگی پژو ۲۰۶
۵۰ لیتر

 

حجم باک بنزین پژو ۲۰۶
روغن موتور۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10 موتور ۱۶۰۰ سی سی

 

API SN نیمه سنتتیک

API SM نیمه سنتتیک

API SL نیمه سنتتیک

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده پژو ۲۰۶ موتور ۱۶۰۰ سی سی
 SAE 10W-40 در مناطق گرم و حالت معمول

SAE 5W40 برای مناطق خیلی سرد توصیه میگردد

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده پژو ۲۰۶ موتور ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

 

کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا

 نیمه سینتتیک (semi-synthetic)یا

تمام سینتتتیک (fully- synthetic)

نوع روغن پایایه روغن موتورپژو ۲۰۶
۳٫۵ لیتر با تعویض فیلترحجم روغن موتور با تعویض فیلترپژو ۲۰۶ موتور ۱۶۰۰ سی سی
 

* روغن موتور پژو ۲۰۶ را در هر ۶۰۰۰کیلومتر در تهران و ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر در شهرستانهای فاقد ترافیک در شرایط کارکرد عادی تعویض نمایید.

* در هر بار تعویض روغن موتور، فیلتر روغن نیز تعویض گردد تا از مخلوط شدن روغن جدید با روغن مانده در فیلتر روغن ممانعت بعمل آید.

* در کارکرد در شرایط سخت از قبیل ترافیک، جابجایی سنگین روغن موتور بایستی  از شرایط معمول تعویض گردد.

* روغن موتوری که بیش از سه سال از تاریخ تولید آن گذشته استفاده نگردد.

 

روغن موتورهای مناسب پژو۲۰۶ موتور ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

روغن ترمز۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10 موتور ۱۶۰۰ سی سی

 

DOT-4 نوع روغن ترمز پژو ۲۰۶

 

روغن ترمز ۲۰۶ درمناطق مرطوب هر ۲۵۰۰۰کیلومتر و در مناطق با رطوبت کمتر هر دوسال یا هر ۵۰۰۰۰کیلومتر بایستی بررسی وتعویض گردد.
 

حجم روغن ترمز پژو ۲۰۶

روغن ترمز مناسب پژو ۲۰۶

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

مشخصات ضدیخ مناسب پژو ۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10
 

۶ لیتر (۳ لیتر آب رادیاتور و ۳ لیتر ضدیخ با پایه اتیلن گلیکول)

ظرفیت ضدیخ ۲۰۶
ضدیخ ۲۰۶ در هر ۲ سال یا ۵۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد بایستی به طور کامل تحلیه و تعویض گردد.
 

ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب پژو ۲۰۶ موتور ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9

مشخصات روغن دنده(واسکازین) پژو ۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10
SAE 75W-80

API  GL-5

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) پژو ۲۰۶برای مدلهای با گیربکس دستی
۲ لیترحجم روغن دنده (روغن گیربکس) پژو ۲۰۶ مخصوص گیربکس دستی
 

روغن گیربکس دستی پژو ۲۰۶ در هر ۵۰۰۰۰کیلومتر تعویض گردد.

 

روغن گیربکس اتوماتیک پژو ۲۰۶ در هر ۶۰۰۰۰کیلومتر تعویض گردد.

 

جعبه دنده پژو ۲۰۶ مدل دستی از نوع MA5N میباشد. و نوع اتوماتیک از نوع AL4 می باشد.

 

میزان روغن گیربکس اتوماتیک پژو ۲۰۶ برابر ۶  لیتر و از نوع AL4   و یا روغن دنده های اتوماتیک که سطح کیفیتATF 4HP20 یا  ATF 71141را پاس کند، می باشد.

روغن دنده های مناسب ۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10 موتور ۱۶۰۰ سی سی
روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9
 

روغن هیدرولیک فرمان پژو ۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10

Dexron ATF-II یا ATF DEXRON III 

روغن هیدرولیک(فرمان) پژو ۲۰۶

۱ لیتر 

میزان روغن هیدرولیک پژو ۲۰۶

 

روغن هیدرولیک فرمان را بایستی کنترل کرد یکی از نشانه های کاهش سطح روغن هیدرولیک فرمان سفت شدن فرمان است نشانه گر روغن هیدرولیک فرمان بایستی بین دو مقدار ADD و C باشد.

روغن هیدرولیکهای مناسب پژو ۲۰۶ هاچ بک تیپ۴ و۵و۶ ومدلهای صندوقدارV1,V8,V9,V2,V20,V10
 

 

اطلاعا ت روان کننده های فوق برای انواع مدل های پژو صندوقدار با حجم موتور ۱۶۰۰سی سی(۲۰۶ موتور بزرگ) یکسان است.

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده برای مدلهای فوق متفاوت از مدلهای با حجم موتور ۱۴۰۰ سی سی است.

 

هرگاه لنتهای ترمز تمام شده باشد، معمولا چراغ استپSTOP پژو ۲۰۶ روشن میشود علامت ترمز دستی روی صفحه نمایش ۲۰۶ دیده میشود که با یک صدای بوق همراه است و ممکن است با اضافه کردن مقداری روغن ترمزاین مسئله برطرف گردد اما میزان قدرت ترمز گیری تغییر نمی کند.

 

با توجه به حساسیت ویژه سیستم روغن رسانی پژو ۲۰۶ نسبت به روغنهای تصفیه ای تا حد امکان از روغن موتور تصفیه ای استفاده ننمایید.

توصیه می شود از هرنوع روغن موتور که استفاده می نمایید در کمتر از ۱۰۰۰۰ کیلومتر آن را تعویض نمایید و نگذارید کارکرد آن به بیش از ۱۰۰۰۰ کیلومتر برسد.

 

فیلتر بنزین پژو ۲۰۶ در هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد تعویض گردد.

روغن موتور مناسب پژو۲۰۶  روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶ ومدل صندوقدارV1,V8,V9 ,روغن موتور,پژو ۲۰۶ تیپ۵,۶,صندوقدارV1,V8,V9

فهرست