روغن موتور آئودی آی ۶

روغن موتور آئودی آی ۶

روغن موتور آئودی با کد موتور CALA

AUDI A6 3.2 L 6 CYL

تعداد سیلندر۶ سیلندرروغنهای مناسب
حجم موتور۳۲۰۰ سی سی
سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده برای آئودی A6API SM , API SNSN

SM

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده برای آئودی A6SAE 5W-40, SAE 5W-30, SAE 10W-30 ۵w-30

۵W-40

حجم روغن موتوربا تعویض فیلتر برای آئودی A6۶٫۵ لیتر
روغن دنده مدل دنده اتوماتیکVTF
حجم روغن دنده اتوماتیک ۵ سرعتهtransmission۵ لیتر
روغن ترمز(Brake fluid)DOT-4
سطح کیفیت روغن دیفرانسیئلSLF
حجم روغن دیفرانسیئل جلو آئودی۱٫۳ لیتر
حجم مایع خنک کننده(cooling system)۹ لیتر
ضدیخ های پیشنهادیویتال(VITAL)و ضد یخ AMSOIL coolant
در دفترچه فنی خودروهای آئودی برای نوع روغن موتور سطح کیفیت SEO و برای سطح کیفیت روغن دنده اتوماتیک سطح کیفیت VTF تعریف و پیشنهاد شده است.

سطح کیفیت VTF روغن دنده CVT که تاییدیه استاندارد G 052 180 A2 را دارد می باشد.

روغن موتور آئودی آی ۶ روغن موتور استون مارتین اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور آئودی آی ,روغن موتور استون مارتین,روغن موتور,استون مارتین

فهرست