روغن موتور آئودی کیو ۵

روغن موتور آئودی کیو ۵

آئودی مدل کیو ۵ Audi Q5 engine oil    

مدل Q5 2.0T موتور ۲۰۰۰سی سی ۴ سیلندر حجم روغن موتور ۴٫۶ لیتر ۵W30 SNیا ۵W40 سطح کیفیت SN

مدل Q5 3.0T موتور ۳۰۰۰سی سی ۶سیلندر حجم روغن موتور ۴٫۶ لیتر ۵W30 SNیا ۵W40 سطح کیفیت SN

مدل Q5 TDI موتور ۳۰۰۰سی سی ۶ سیلندر حجم روغن موتور ۴٫۶ لیتر ۵W30 SNیا ۵W40 سطح کیفیت SN

مدل Q5 Hubrid موتور ۲۰۰۰سی سی ۴ سیلندر حجم روغن موتور ۴٫۶ لیتر ۵W30 SNیا ۵W40 سطح کیفیت SN

مدل SQS موتور ۳۰۰۰سی سی ۶سیلندر حجم روغن موتور ۴٫۶ لیتر ۵W30 SNیا ۵W40 سطح کیفیت SN

روغن موتور آئودی کیو ۵ روغن موتور استون مارتین اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور آئودی کیو  ,روغن موتور استون مارتین,روغن موتور,استون مارتین

فهرست