روغن موتور پورشه ۹۱۱ کاررا

روغن موتور پورشه ۹۱۱ کاررا

پورشه ۹۱۱ کاررا ۹۱۱ carrera در سه مدل MA101 با موتور ۳۶۱۴ سی سی،
MA101 با موتور ۳۸۰۰ سی سی و MA 101S با موتور
۳۸۰۰ سی سی در سال ۲۰۱۰ عرضه شده است

 

مشخصات فنی پورشه کاررا ۹۱۱
پورشه آلمانشرکت سازنده
مدل موتور   پورشه کاررا ۹۱۱
نوع موتور  پورشه کاررا ۹۱۱
نوع سوخت   پورشه کاررا ۹۱۱
۳۶۱۴ سی سی (۳٫۶ L)

۳۸۰۰ سی سی (۳٫۸ L)

حجم موتور   پورشه کاررا ۹۱۱
۶ سیلندرتعداد سیلندر    پورشه کاررا ۹۱۱
آرایش سیلندر   پورشه کاررا ۹۱۱
۲۴ سوپاپتعداد سوپاپ   پورشه کاررا ۹۱۱
یورو ۵استاندارد آلایندگی    پورشه کاررا ۹۱۱
مشخصات روغن موتور مناسب   پورشه کاررا ۹۱۱
API SN تمام سنتتیکسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده   پورشه کاررا ۹۱۱
SAE 0W-40 برای تمام مناطق و روغن موتور پیشنهادی پورشه

SAE 5W-40

SAE 5W-50

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده     پورشه کاررا ۹۱۱
۷٫۵ لیتر با تعویض فیلتر روغنحجم روغن موتور با تعویض فیلتر   پورشه کاررا ۹۱۱
در هر بار تعویض روغن موتور جهت جلوگیری از فاسد شدن روغن موتور جدید، فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد
روغن موتورهای مناسب   پورشه کاررا ۹۱۱
روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک

روغن موتور پورشه ۹۱۱ کاررا

روغن ترمز مناسب   پورشه کاررا ۹۱۱
با سطح کیفیت DOT-4سطح کیفیت روغن ترمز   پورشه کاررا ۹۱۱
۰٫۴۵ لیتر یا ۴۵۰ سی سیظرفیت روغن ترمز   پورشه کاررا ۹۱۱
روغن ترمزهای مناسب پورشه کاررا ۹۱۱
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)  پورشه کاررا ۹۱۱
۳۱٫۵ لیتر تا ۲۸٫۹ لیترظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور   پورشه کاررا ۹۱۱
ضدیخ و مایع خنک کننده موتور  پورشه کاررا ۹۱۱ را در هر ۷۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ سال یک بارکاملا تخلیه و از ضدیخ با پایه اتیلن گلیکول استفاده نمایید
ضدیخ مناسب  پورشه کاررا ۹۱۱

روغن موتور پورشه ۹۱۱ کاررا

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب   پورشه کاررا ۹۱۱
۷ سرعته خودکار PDKنوع گیربکس   پورشه کاررا ۹۱۱
دیفرانسییل جلوFWDمحور محرک    پورشه کاررا ۹۱۱
API GL-5 با ویسکوزیته ۷۵W-90 برای دنده دستی

حجم روغن دنده دستی برابر ۳ لیتر

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) پورشه کاررا ۹۱۱ مدل ۲۰۱۰
روغن هیدرولیک  پورشه کاررا ۹۱۱ با مشخصه FFL3 و ظرفیت ۵٫۲ لیتر میباشد ( مخصوص سیستمهای دو کلاچه PDK یعنی سیستمهای دابل کلاچ) و رنگ روغن دنده هم کهربایی یا روشن است ( (amberحجم روغن دنده (روغن گیربکس)   پورشه کاررا ۹۱۱   مدل دنده اتوماتیک
روغن گیربکس  پورشه کاررا ۹۱۱ در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد بایستی تعویض گردد( هم روغن دنده دستی و هم روغن دنده اتوماتیک)
روغن دنده های مناسب   پورشه کاررا ۹۱۱

روغن موتور پورشه ۹۱۱ کاررا

  روغن دیفرانسیل برابر GL -5 SAE 75W-90 هرکدام که دردسترس بود وحجم آن برابر ۲٫۵ لیتر میباشد.

روغن Doppelkupplung wheel set با مشخصه ۷۵w90 GL-5 و ظرفیت ۲٫۹۵ لیتر است

روغن  هیدرولیک فرمان پورشه کاررا ۹۱۱ مدل ۲۰۱۰
برابر۱٫۲۷ لیتر و با مشخصه CHF 11S و یا CHF 202میزان و مشخصات روغن هیدرولیک فرمان پورشه کاررا ۹۱۱

روغن موتور پورشه  روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور پورشه باكستر,روغن موتور,پورشه,باكستر,روغن موتور پورشه

فهرست