روغن موتور پورشه كاين

روغن موتور پورشه كاين

پورشه کاین یک خودروی لوکس متوسط با ۵ سرنشین است که از سال ۲۰۰۲ در المان تولید میشود و در مدلهای cayenne و cayenne S و cayece GTS و cayenne S transsyberia طراحی شده است.

مشخصات فنی پورشه کاین مدل ۲۰۱۰
شرکت سازنده
نوع موتور
بنزیننوع سوخت
 ۳۵۹۸ سی سی (۳٫۶ L) 6 سیلندر V6

۴۸۰۶ سی سی (۴٫۸ L) 8 سیلندر  V8 مدل کاین S

۴۸۰۶ سی سی (۴٫۸ L) 8 سیلندر مدلهای GTS و S Transsyberia

حجم موتور و تعداد سیلندر
مشخصات روغن موتور مناسب پورشه کاین مدل ۲۰۱۰
API SN تمام سینتتیکسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده
SAE 5W-30 پورشه کاین مدل معمولی( (v6

برای پورشه کاین مدل cayenne S و cayece GTS و cayenne S transsyberia روغن موتور با ویسکوزیته ذیل توصیه شده است

SAE 0W-40 برای تمام آب و هوا

SAE 5W-40

SAE 5W-50 برای مناطق خیلی گرم

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده
پورشه کاین مدل معمولی  (v6)ظرفیت روغن موتور ۶٫۹ لیتر با تعویض فیلتر و ۶ لیتر بدون تعویض فیلتر روغن

پورشه کاین مدل cayenne S و cayece GTS و cayenne S transsyberia  ظرفیت روغن موتور ۹ لیتر با تعویض فیلتر و ۸٫۵ لیتر بدون تعویض فیلتر روغن

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر
روغن موتورهای مناسب پورشه کاین مدل ۲۰۱۰

روغن موتور پورشه كاين

روغن ترمز مناسب پورشه کاین مدل ۲۰۱۰
DOT4سطح کیفیت روغن ترمز
هر ۲ سال یا ۴۰۰۰۰کیلومتر کارکرددوره تعویض روغن ترمز
۹۵۰ سی سی (۰٫۹۵ L)ظرفیت روغن ترمز
روغن ترمزهای مناسب
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) پورشه کاین مدل ۲۰۱۰
پورشه کاین cayenne S و cayece GTS و cayenne S transsyberia  ظرفیت مایع خنک کننده ۱۸ تا ۲۱ لیتر

پورشه کاین مدل معمولی( (v6 ظرفیت مایع خنک کننده ۱۳ تا ۱۸ لیتر

توجه: رنگ مایع خنک کننده پورشه کاین ، صورتی میباشد

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور
ضدیخهای مناسب پورشه کاین مدل ۲۰۱۰

روغن موتور پورشه كاين

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب پورشه کاین مدل ۲۰۱۰
۵ دنده دستینوع گیربکس
دیفرانسیئل عقبمحور محرک
برای مدل دنده دستی ظرفیت روغن دنده ۱٫۸ لیتر

 

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)
روغن دنده اتوماتیک با مشخصه JWS 3309 T-IV

پورشه کاین cayenne S و cayece GTS و cayenne S transsyberia ظرفیت روغن دنده اتوماتیک ۹ لیتر

پورشه کاین مدل معمولی( (v6 ظرفیت روغن دنده اتوماتیک ۹٫۵ لیتر

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) اتوماتیک
روغن دنده های مناسب پورشه کاین مدل ۲۰۱۰
روغن جعبه ترانسفر باکس برابر ۸۵۰ سی سی (۰٫۸۵۰ L) میباشد

روغن اکسل دیفرانسیئل جلو برابر ۱لیتر  میباشد

روغن اکسل دیفرانسیئل عقب برابر ۱٫۲۵ لیتر  میباشد

روغن Locking rear differential برابر ۱٫۶ لیتر  میباشد

روغن  هیدرولیک فرمان مناسب پورشه کاین مدل ۲۰۱۰
CHF 202 S

با ظرفیت ۱٫۵ لیتر

نوع روغن هیدرولیک
روغن دنده دستی       در هر۵۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

روغن دنده اتوماتیک        در هر۵۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

روغن هیدرولیک فرمان      در هر۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

فیلتر بنزین       در هر۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

روغن موتور        در هر۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰  کیلومتر تعویض گردد

در هر بار تعویض روغن موتور؛ فیلتر روغن نیز تعویض گردد

مایع خنک کننده(ضدیخ)       در هر۵۰۰۰۰ کیلومتر(۲ سال) تعویض گردد

شمع های    در هر۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

ظرفیت شیشه شور پورشه کاین مدل ۲۰۱۰ برابر ۷٫۵ لیتر است

روغن موتور پورشه كاين روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور پورشه كاين,روغن موتور,پورشه,باكستر,روغن موتور پورشه,پورشه كاين

فهرست