روغن موتور پورشه پانامرا

روغن موتور پورشه پانامرا

پورشه پانامرا  مدل ۲۰۱۰ در سه مدل panamera s و panamera 4s و panamera turbo با حجم موتور ۴۸۰۰ سی سی تولید و عرضه شده است

مشخصات فنی پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
پورشه آلمانشرکت سازنده پورشه پانامرا
M 4820 برای پورشه پانامرا مدل S

M 4840 برای پورشه پانامرا مدل ۴S

M 4870 برای پورشه پانامرا مدل توربو

مدل موتور پورشه پانامرا
نوع موتور پورشه پانامرا
نوع سوخت پورشه پانامرا
۴۸۰۶سی سی (۴٫۸ L) هر سه مدلحجم موتور  پورشه پانامرا
۸ سیلندر V8تعداد سیلندر  پورشه پانامرا
آرایش سیلندر پورشه پانامرا
۲۴ سوپاپتعداد سوپاپ  پورشه پانامرا
یورو ۵استاندارد آلایندگی پورشه پانامرا
مشخصات روغن موتور مناسب   پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
API SN تمام سنتتیکسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده پورشه پانامرا
 

SAE 0W-40 توصیه شده توسط پورشه

SAE 5W-40 برای مناطق گرمتر

SAE 5W-50 برای مناطق گرم و جنوبی

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده پورشه پانامرا
۹ لیتر با تعویض فیلتر روغن

۸٫۲ لیتر بدون تعویض فیلتر

هنگام تخلیه کامل ۱۱٫۳ لیتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر پورشه پانامرا
در هر بار تعویض روغن موتور جهت جلوگیری از فاسد شدن روغن موتور جدید، فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد

میزان مصرف روغن  پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰ در هر ۱۰۰۰ کیلومتر برابر ۱٫۵ لیتر است

میزان روغن برای فاصله بین MIN و MAX روی گیج پورشه پانامرا برابر ۱ لیتر است

روغن موتور پورشه پانامرا دارای تاییدیه Porsche A40 میباشد

روغن موتورهای مناسب  پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
روغن ترمز مناسب   پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
DOT4سطح کیفیت روغن ترمز پورشه پانامرا
ظرفیت روغن ترمز پورشه پانامرا

روغن موتور پورشه پانامرا

روغن ترمزهای مناسب  پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتورپورشه پانامرا
ضدیخ و مایع خنک کننده موتور پورشه پانامرا را در هر ۷۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ سال یک بارکاملا تخلیه و از ضدیخ با پایه اتیلن گلیکول استفاده نمایید
ضدیخ مناسب  پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب   پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
۷ سرعته خودکار PDK (دابل کلاچ)نوع گیربکس پورشه پانامرا
دیفرانسییل جلوFWDمحور محرک پورشه پانامرا
سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) پورشه پانامرا
روغن دنده اتوماتیک پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰ برابر ۷٫۶لیتر مدل RWDبا مشخصه FFL3 و هنگام تخلیه کامل ۹ لیتر برای مدل AWD

از روغن دنده های دال کلاچ در پورشه پانامرا استفاده گردد

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) پورشه پانامرا
روغن گیربکس   پورشه پانامرا در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد بایستی تعویض گردد( هم روغن دنده دستی و هم روغن دنده اتوماتیک)
روغن دنده های مناسب  پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۰
  روغن دیفرانسیل برابر GL -5 SAE 75W-90

ظرفیت روغن دیفرانسیئل جلو : ۰٫۴  لیتر

ظرفیت روغن دیفرانسیئل عقب: ۱٫۱ لیتر

ظرفیت روغن دیفرانسیئل عقب با قفل دیفرانسیئل برابر ۱٫۲ لیتر

روغن هیدرولیک فرمان   با مشخصه CHF 202 و ظرفیت ۱ لیتر میباشد

ظرفیت شیشه شور  پورشه پانامرا برابر ۵٫۵ لیتر است

روغن موتور پورشه  روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور پورشه پانامرا,روغن موتور,پورشه,باكستر,روغن موتور پورشه

فهرست