روغن موتور مناسب وانت آریسان

روغن موتور مناسب وانت آریسان

وانت آریسان در دو موتور گازسوز و بنزین سوز با استاندارد آلایندگی یورو۴ به بازار عرضه شده است

مشخصات موتور  وانت آریسون
تعداد سیلندر و آرایش آن۴ سیلندر۸ سوپاپ
حجم موتور  وانت آریسون۱۶۹۶ سی سی
مدل موتور  وانت آریسون
استاندارد آلایندگی   وانت آریسون
مشخصات  روغن موتور مناسب    وانت آریسون
سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده   وانت آریسونAPI SM

API SL

API SJ

API SG

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شدهSAE 20W50 برای دماهای گرم و معتدل

SAE 10W40 برای دماها و مناطق سرد

حجم روغن موتور  وانت آریسونروغن موتور وانت آریسون با تعویض فیلتر برابر ۴٫۵ و بدون تعویض فیلتر برابر ۳٫۷۵ لیتر است

روغن موتورهای مناسب  وانت آریسون

روغن موتور مناسب وانت آریسان

سطح کیفیت روغن دنده توصیه شده(دنده دستی)  وانت آریسونAPI GL-5

SAE 80W-90

حجم روغن دنده

وانت آریسون

برای وانت آریسونروغن گیربکس با حجم ۲٫۴ لیتر توصیه میشود
روغن دنده های مناسب   وانت آریسون

روغن موتور مناسب وانت آریسان

روغن ترمز  وانت آریسونDOT-4 با حجم .۵۵ لیتر
مایع خنک کننده ( ضدیخ و ضد جوش) مناسب    وانت آریسون
حجم مایع خنک کننده   وانت آریسون۶٫۶ لیتر
ضدیخ های مناسب   وانت آریسون
روغن موتور مناسب وانت آریسان
روغن دیفرانسیئل  وانت آریسون با مشخصات ۸۵W-90 GL-5 وبرابر ۱٫۲ لیتر است

روغن هیدرولیک فرمان  وانت آریسون برابر .۵ لیتر و با مشخصات DEXRON II میباشئد

حجم مایع شیشه شوی  وانت آریسون برابر ۲٫۷ لیتر است

برای  وانت آریسون دو گاننه سوز پیشنهاد میگردد  از روغن موتور ۲۰W50 SM استفاده نمایید

روغن موتور مناسب وانت آریسان روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور مناسب وانت آریسان,روغن موتور ,روغن موتور مناسب,وانت آریسان

فهرست