روغن موتور تویوتا جی تی ۸۶

روغن موتور تویوتا جی تی ۸۶

مشخصات روان کننده های تویوتا جی تی ۸۶ (Toyota GT86) مدل ۲۰۱۶ با موتور ۲۰۰۰ سی سی به شرح ذیل مطابق با دفترچه فنی خودرو گرآوری شده است.
مشخصات فنی تویوتا جی تی Toyota GT86
استاندارد آلایندگی تویوتا جی تی Toyota GT86یورو ۵
نوع موتور تویوتا جی تی Toyota GT86FA20 چهار سیلندر خطی خنک شونده با مایع با آرایش سیلندر بوکسر یا تخت

بنزین سوز با توصیه مصرف بنزین با اکتان ۹۸ به بالا

حجم موتور تویوتا جی تی Toyota GT86۱۹۹۸ سی سی (۲٫۰ L)
روغن موتور مناسب تویوتا جی تی Toyota GT86
سطح کیفیت روغن موتور تویوتا جی تی Toyota GT86API SN تمام سنتتیک
سطح ویسکوزیته روغن موتور تویوتا جی تی Toyota GT86SAE 0W-20 برای مناطق سرد و معتدل و همچنین زمستان

SAE 5W-30 برای مناطق معتدل و گرم و در صورت در دسترس نبودن روغن موتور ۰W20

ظرفیت(حجم)روغن موتور تویوتا جی تی Toyota GT86با تعویض فیلتر ۵٫۴ لیتر

بدون تعویض فیلتر ۵٫۲ لیتر

روغن موتورهای مناسب تویوتا جی تی Toyota GT86
ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب تویوتا جی تی Toyota GT86
ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده تویوتا جی تی Toyota GT86برای مدلهای با گیربکس اتوماتیک ۷٫۵ لیتر با رنگ آبی

برای مدلهای با گیربکس دستی ۷٫۲ لیتر با رنگ آبی

ضدیخ مناسب تویوتا جی تی Toyota GT86

روغن موتور تویوتا جی تی ۸۶

روغن دنده و واسکازین مناسب تویوتا جی تی Toyota GT86
نوع گیربکس تویوتا جی تی Toyota GT86اتوماتیک تیپ ترونیک
سطح کیفیت روغن دنده تویوتا جی تی Toyota GT86برای گیربکس اتوماتیک ATF WS

برای گیربکس دستی ۷۵W90 GL5

سطح ویسکوزیته روغن دنده مناسب تویوتا جی تی Toyota GT86 و حجم روغن دندهبرابر ۷٫۵ لیتر از نوع ATF WS یا روغن دنده های اتوماتیک که مشخصه ATF WS را دارند

برای گیربکس دستی برابر ۲٫۲ لیتر روغن دنده API GL5 , SAE 75W90 میباشد

روغن دنده های مناسب تویوتا جی تی Toyota GT86
روغن هیدرولیک فرمان تویوتا جی تی Toyota GT86
تعویض روان کننده تویوتا جی تی Toyota GT86
مایع ترمز تویوتا جی تی Toyota GT86 سطح کیفیت DOT-3 یا DOT4 با حجم مورد نیاز توصیه میشود

روغن دیفرانسیئل تویوتا جی تی Toyota GT86 برابر ۱٫۱۵ لیتر و با مشخصه GL-5, SAE 75W85 میباشد در در دسترس نبودن این نوع واسکازین از روغن دنده ۷۵W90 GL-5 استفاده گردد

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

روغن موتور مناسب تویوتا ,روغن موتور,تویوتا,RAV4,روغن موتورتویوتا,روغن موتورRAV4

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
فهرست