روغن موتور سانگ یونگ کوراندو

روغن موتور سانگ یونگ کوراندو

در جدول ذیل مشخصات روان کننده های خودرو کوراندو گردآوری شده است کوراندو در دو مدل ۶۰۱TD و۶۰۲TD تولید شده است.
مشخصات فنی کوراندو
شرکت خودروسازی سایپا این خودرو را مونتاژ میکندکارخانه سازنده
کوراندو ۶۰۱TD و۶۰۲TDمدل
نوع موتور
بنزیننوع سوخت
 ۲۳۰۰ DOHC

۳۲۰۰ DOHC

۲۰۰۰ سی سی

حجم موتور

کوراندو در سه حجم موتور عرضه شده است که اکثریت قریب باتفاق آن در بازار ایران از نوع ۲۰۰۰ سی سی میباشد

تعداد سیلندر
تعداد سوپاپ
سیستم سوخت
استاندارد آلایندگی
مشخصات روغن موتور مناسب سانگ یونگ کوراندو
API SNسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده
۵W-30ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده
حجم روغن موتور سانگ یونگ کوراندو با تعویض فیلتر

برای مدل ۶۰۱TD برابر ۸لیتر (با تعویض فیلتر )

برای مدل ۶۰۲TD بین ۸ تا ۹٫۵ لیتر

برای مدل ۲۳۰۰ DOHC بین ۶ تا ۷٫۵ لیتر

برای مدل IL63200 بین ۶٫۷ تا ۸٫۲ لیتر

برای مدل ۲۰۰۰ سی سی برابر ۴٫۵ لیتر

 

روغن موتور مناسب سانگ یونگ کرواندو
DOT-4 برای همه مدلها نوع روغن ترمز
۵۰۰۰۰کیلومتر کارکرددوره تعویض روغن ترمز
.۷ litحجم روغن ترمز
روغن ترمزهای مناسب  سانگ یونگ کوراندو

روغن موتور سانگ یونگ کوراندو

ضدیخ یا مایع خنک کننده مناسب سانگ یونگ کوراندو
مدل ۶۰۱TD برابر ۱۰ لیتر

مدل ۶۰۲TD برابر ۱۱ لیتر

مدل IL6 3200 برابر ۱۱٫۳ لیتر

برای مدل ۲۰۰۰ سی سی برابر ۸٫۵ لیتر

حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده
ضدیخ مناسب جهت مصرف در کوراندو
با مشخصات SP-IVسطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)
 ۳٫۴ litحجم روغن دنده (روغن گیربکس)
روغن دنده های مناسب سانگ یونگ کوراندو
 روغن هیدرولیک(فرمان) مناسب کوراندو

با ظرفیت ۱ لیتر

روغن هیدرولیک مناسب سانگ یونگ کوراندو
 برای سانگ یانگ کوراندو با موتور ۲۰۰۰ سی سی با مشخصات SP-III توصیه میشود.
برای سانگ یانگ کوراندو با موتور ۲۰۰۰ سی سی روغن گیربکس با مشخصات SP-IV و با حجم ۸٫۵ لیتر توصیه میشود

برای سانگ یانگ کوراندو با موتور ۲۰۰۰ سی سی روغن کمک گیر بکس با مشخصات API 80W-90 GL-5 با حجم .۶ لیتر توصیه میشود

برای سانگ یانگ کوراندو با موتور ۲۰۰۰ سی سی روغن اکسل عقب با حجم .۷ لیتر با مشخصات ۸۰W-90 GL-5 توصیه میشود

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

روغن موتور مناسب تویوتا ,روغن موتور,تویوتا,RAV4,روغن موتورتویوتا,روغن موتورRAV4

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
فهرست