روغن موتور سانگ یونگ رکستون

روغن موتور سانگ یونگ رکستون

مشخصات  فنی سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
نوع موتور

D20DTRموتور ۲۰۰۰ سي سي

D20DTموتور ۲۰۰۰ سي سي

D27DT/D27DTP موتور ۲۷۰۰سي سي

G32D موتور ۳۲۰۰ سي سي

 

تعداد سوپاپ

موتور ۳۲۰۰ سي سي ۶سیلندر خطی ۲۴ سوپاپ با استاندارد آلايندگي يورو۴

حجم موتور

۳۳۴۲ سی سی (۳٫۳ L) دو ديفرانسيئل ۴WD

مشخصات روغن موتور توصیه شده  سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
سطح کیفیت روغن موتور

API SN  تمام سینتتیک

ویسکوزیته روغن موتور

SAE 5W-30 ويسكوزيته توصيه شده سانگ يونگ

ظرفیت(حجم) روغن موتور

D20DTRموتور ۲۰۰۰ سي سي برابر ۶  ليتر

D20DTموتور ۲۰۰۰ سي سي برابر ۷٫۵ليتر

D27DT/D27DTP موتور ۲۷۰۰سي سي برابر ۸٫۵ليتر

G32D موتور ۳۲۰۰ سي سي برابر ۹ليتر

 

روغن موتورهای مناسب  سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
روغن دنده مناسب سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
نوع گیربکس

سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵ مجهزبه گيربكس اتوماتيك ۵ دنده هوشمند با قابليت تعويض دنده از روي غربيلك فرمان و همچنين گبركس دستي ميباشد

 محور محرک۴WD
کیفیت روغن  دنده اتوماتيك  وحجم آن براي سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵

گيربكس اتوماتيك ۶ سرعته ۹٫۵ ليتر ATF 3292

گيربكس اتوماتيك ۵سرعته ۸ ليتر ATF 134

روغن دنده اتوماتيك سانگ يونگ ركستون با مشخصه ATF 3292 و يا ATF134 ميباشد

 

کیفیت روغن  دنده اتوماتيك سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵

گيربكس دستي ۵ دنده ۳٫۴ ليتر ATF DEXRON II

گيربكس دستي ۶ سرعته ۲٫۲ليتر GL-5, SAE 75W85

روغن دنده های مناسب سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
روغن ترمز سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
سطح کیفی روغن ترمز  و روغن کلاچ

DOT-4

روغن ترمزهای مناسب سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵

روغن موتور سانگ یونگ رکستون

مایع خنک کننده(ضدیخ) سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
حجم مایع خنک کننده

D20DTRموتور ۲۰۰۰ سي سي برابر ۸٫۵  ليتر

D20DTموتور ۲۰۰۰ سي سي برابر ۱۰٫۵-۱۱ليتر

D27DT/D27DTP موتور ۲۷۰۰سي سي برابر ۱۱-۱۱٫۵ليتر

G32D موتور ۳۲۰۰ سي سي برابر  ۱۱٫۵-۱۲ليتر

 

مایع خنک کننده سانگ يونگ ركستون  با پایه اتیلن گلیکول و تکنولوژی اسید ارگانيك(OAT) و فاقد سیلیکات، آمین ، نیترات، بورات میباشد

مايع خنك كننده سانگ يونگ ركستون به رنگ آبي و با تركيب ۵۰-۵۰ ميباشد

روغن هیدرولیک  فرمان سانگ يونگ ركستون مدل ۲۰۱۵
 حجم روغن هیدرولیک فرمان

برابر ۱٫۱ليتر با مشخصه PSF-3

در هر بار سرویس و تعویض روغن   سانگ يونگ ركستون حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.

روغن موتور   سانگ يونگ ركستون در هر ۶۰۰۰تا ۸۰۰۰کیلومتر بایستی تعویض گردد

روغن دنده   سانگ يونگ ركستون در هر ۵۰۰۰۰کیلومتر تعویض گردد

روغن ترمز    سانگ يونگ ركستون در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲ سال کاملا تعویض گردد

مایع خنک کننده و  ضديخ سانگ يونگ ركستون در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه تعویض گردد

روغن ترانسفر سانگ يونگ ركستون با مشخصه ATF DEXRON III

مدل AWD برابر ۱٫۱ليتر

مدل TOP برابر ۱٫۴ ليتر

مدل Part Timeبرابر ۱٫۴ليتر

روغن ديفرانسيئل  سانگ يونگ ركستون مدل بدون IOP برابر ۱٫۵ ليتر ۸۰W90 GL-5

روغن ديفرانسيئل  سانگ يونگ ركستون با بدون IOP برابر  ۰٫۸ ليتر ۸۰W90 GL-5

روغن ديفرانسيئل  سانگ يونگ ركستون IRS برابر ۱٫۵ليترGL-5, 75W90

روغن ديفرانسيئل  سانگ يونگ ركستون با IRS برابر ۱٫۵ليترGL-5, 75W90

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

روغن موتور سانگ یانگ موسو,روغن موتور,سانگ یانگ,روغن موتورسانگ یانگ

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید
فهرست