روغن موتور کیا ریو هاچ بک ۵

روغن موتور کیا ریو هاچ بک ۵

ریو در مدلهای جدید ۵ درب هاچ بک و سدان با موتور ۱۶۰۰ سی سی عرضه شده است

روغن موتور کیا ریو مدل ۲۰۱۶

 

مشخصات فنی ریو  مدل ۲۰۱۵
کیاشرکت سازنده ریو
مدل موتور ریو
DOHCنوع موتور ریو
بنزیننوع سوخت ریو
۱۵۹۱ سی سی (۱٫۶ L)حجم موتور ریو
۴سیلندر خطیتعداد سیلندر ریو
۱۶ سوپاپتعداد سوپاپ ریو
یورواستاندارد آلایندگی ریو
مشخصات روغن موتور مناسب ریو مدل ۲۰۱۵
API SN تمام سنتیکسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده ریو
SAE 5W30 برای مناطق معتدل و سرد (دمای سردتر از ۲۰- درجه )

SAE 10W40 برای محیطهای گرم و جنوب (دمای بین ۱۵- زیر صفر تا ۵۰ درجه بالای صفر)

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده ریو
با تعویض فیلتر ۳٫۶ لیتر میباشدحجم روغن موتور با تعویض فیلتر ریو
روغن موتورهای مناسب ریو مدل ۲۰۱۵

روغن موتور کیا ریو هاچ بک ۵

مشخصات روغن ترمز  ریو
DOT-3 یا DOT-4

نوع روغن مورد استفاده در این خودرو از هر دو نوع ترمز DOT3 روغن زردرنگ و DOT 4 روغن آبی رنگ است، توجه کنید این دو روغن نباید با هم ترکیب شود بنابراین هر نوع روغنی که در مخزن روغن مشاهده شد از همان نوع و همان رنگ در صورت کم شدن روغن ترمز باید به آن اضافه شود.

سطح کیفیت روغن ترمز ریو
در هر ۵۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردددوره تعویض روغن ترمز ریو
ظرفیت روغن ترمز ریو
روغن ترمزهای مناسب ریو
 

روغن موتور کیا ریو هاچ بک ۵

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) ریو۵
مدل دنده اتوماتیک ۵٫۶ لیتر( پایه اتیلن گلیکول)

مدل دنده دستی ۵٫۸ لیتر( پایه اتیلن گلیکول)

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور ریو
ضدیخ مناسب ریو۵
 
روغن موتور کیا ریو ۵
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب ریو
۵ دنده دستی

یا اتوماتیک

نوع گیربکس ریو
دیفرانسییل جلوFWDمحور محرک ریو
روغن دنده ریو مدل گیربکس دستی با مشخصه API GL-5 , SAE 75W85 بوده و حجم آن برابر ۱٫۹ لیتر است( درصورت نبودن روغن دنده با ویسکوزیته ۷۵W85 از روغن دنده ۷۵W90 استفاده گردد)سطح کیفیت روغن گیربکس دستی(روغن دنده) ریو
روغن دنده اتوماتیک ریو با مشخصه ATF SP-IV(4) بوده و برابر ۷٫۷ لیتر استحجم روغن دنده (روغن گیربکس) ریو۵با گیربکس اتوماتیک
روغن دنده اتوماتیک ریو بامشخصه   ATF SP-IV(4) میباشد
روغن دنده های مناسب ریو

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور کیا ریو هاچ بک ۵ ,روغن موتور,روغن موتور مناسب, کیا ریوهاچ بک ۵

فهرست