روغن موتور کیا کادنزا kia Cadenza

روغن موتور کیا کادنزا kia Cadenza

روغن موتور و انواع روان کننده های مناسب کیا کادنزا KIA CADENZAبا موتور ۳۳۰۰ سی سی جدول ذیل گردآوری شده است. مشخصات روان کننده های کیا کادنزا مدلهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ کاملا مشابه و یکسان میباشد

مشخصات فنی کیا کادنزا
کیاشرکت سازنده
 

مدل موتور کیا کادنزا

 

نوع موتور کیا کادنزا

  بنزین 

نوع سوخت کیا کادنزا

 ۳۳۴۲  سی سی (۳٫۳ L) 

حجم موتور کیا کادنزا

   ۶ سیلندر ۲۴  سوپاپتعداد سیلندر کیا کادنزا
 خورجینی V شکل 

آرایش سیلندر کیا کادنزا

 یورو ۵ 

استاندارد آلایندگی کیا کادنزا

مشخصات روغن موتور مناسب کیا کادنزا
API SN           تمام سنتتیک 

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده کیا کادنزا

SAE 5w-30 برای مناطق سرد و معتدل

SAE 5W-40  برای مناطق گرم و خشک  و جنوب

 

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده کیا کادنزا

 

ظرفیت روغن موتور کیا کادنزا با تعویض فیلتر روغن برابر ۵٫۷ لیتز است

حجم روغن موتور با تعویض فیلترکیا کادنزا
روغن موتورهای مناسب کیا کادنزا

روغن موتور کیا کادنزا kia Cadenza

روغن ترمز مناسب کیا کادنزا
DOT-4 یا

FMVSS 116 DOT-3

سطح کیفیت روغن ترمز کیا کادنزا
                          هر ۴۰۰۰۰ کیلومتردوره تعویض روغن ترمز کیا کادنزا
۰٫۸ lit 

ظرفیت روغن ترمز کیا سول

روغن ترمز مناسب  کیا کادنزا
 

 روغن موتور کیا کادنزا kia Cadenza

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) کیا کادنزا
 

۸٫۴لیتر پایه اتیلن گلیکول ( ترکیب ۵۰ درصد آب رادیاتور و مایع ضدیخ)

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور کیا کادنزا
ضدیخ  مناسب کیا کادنزا
 
روغن موتور کیا کادنزا kia Cadenza
۶ دنده اتوماتیک تیپ ترونیکنوع گیربکس کیا کادنزا
دیفرانسییل جلوFWD 

محور محرککیا کادنزا

ATF SP-4 یا ATF SP IV 

سطح کیفیت روغن گیربکس دستی(روغن دنده)کادنزا

۷٫۸ lit 

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) کیا کادنزا اتوماتیک

روغن دنده اتوماتیک کیا کادنزابامشخصه SP-4میباشد  و هر ۵۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲ سال کارکرد بایستی تعویض گردد.
 

روغن دنده های پیشنهادی کیا کادنزا

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور کیا کادنزا kia Cadenza ,روغن موتور,روغن موتور مناسب, کیا کادنزا kia Cadenza

فهرست