روغن موتور کیا پیکانتو

روغن موتور کیا پیکانتو

کیا پیکانتو kia picantoبا دو موتور ۱۳۰۰و ۱۰۰۰سی سی عرضه شده است و اطلاعات ذیل از دفترچه سرویس و نگهداری این خودرو استخراج و در اختیار مخاطبین سایت قرار میگیرد

روغن موتور مناسب کیا پیکانتو
مشخصات  فنی موتور     کیا پیکانتو
نوع موتور   کیا پیکانتو ۹۹۸ سی سی  (۱٫۰ L)

۱۲۴۸ سی سی(۱٫۲۵ L)

تعداد سیلندر  کیا پیکانتو۴ سیلندر خطی مستقیم و ۳ سیلندر
تعداد سوپاپ  کیا پیکانتو

روغن موتور کیا پیکانتو

حجم موتور   کیا پیکانتو۹۹۸ سی سی  (۱٫۰ L)

۱۲۴۸ سی سی(۱٫۲۵ L)

مشخصات روغن موتور توصیه شده    کیا پیکانتو
سطح کیفیت روغن موتور   کیا پیکانتوAPI SN و با مشخصه ILSAC GF-5, ACEA A5
ویسکوزیته روغن موتور    کیا پیکانتو۵W-30  برای مناطق سرد و معتدل

۱۰W-40  برای مناطق گرمتر

ظرفیت(حجم) روغن موتور   کیا پیکانتو۱۰۰۰ سی سی  برابر ۲٫۹ لیتر

۱۲۵۰سی سی برابر ۳٫۶ لیتر

روغن موتورهای مناسب    کیا پیکانتو

روغن موتور کیا پیکانتو

روغن دنده مناسب     کیا پیکانتو
نوع گیربکس   کیا پیکانتو ۶ دنده اتوماتیک  و همچنین دنده دستی
 محور محرک   کیا پیکانتو
کیفیت روغن دنده اتوماتیک    کیا پیکانتوATF SP-III
حجم روغن دنده (واسکازین) دنده اتوماتیک    کیا پیکانتو۱۰۰۰ سی سی  برابر ۵٫۷ لیتر

۱۲۵۰سی سی برابر ۶٫۱ لیتر

برای مدل دنده دستی ۱٫۹ لیتر روغن دنده با مشخصه ۷۵W90 GL-5

روغن دنده های مناسب کیا پیکانتو
روغن ترمز    کیا پیکانتو
سطح کیفی روغن ترمز   کیا پیکانتوDOT-4 وبرابر .۸ لیتر
روغن ترمزهای مناسب    کیا پیکانتو
روغن موتور کیا پیکانتو
روغن هیدرولیک فرمان کیا پیکانتو  .
مایع خنک کننده(ضدیخ)   کیا پیکانتو
حجم مایع خنک کننده    کیا پیکانتو ۵٫۱ lit از پایه فسفاته اتیلن گلیکول (phosphate-base)میباشد
ضد یخ مناسب    کیا پیکانتوضدیخ  با ترکیب ۵۰ درصد  با آب رادیاتور
روغن هیدرولیک فرمان   کیا پیکانتو
 

حجم روغن هیدرولیک فرمان   کیا پیکانتو

در هر بار سرویس و تعویض روغن   کیا پیکانتو  حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور کیا پیکانتو,روغن موتور,روغن موتور مناسب, کیا پیکانتو

فهرست