روغن موتور مناسب زوتی اریو S300

روغن موتور مناسب زوتی اریو S300

(ZOTYE) زوتی يك توليد كننده ي خودروي كوچك در بازار چين است.آریو نام سردار شجاع ایرانی است که در برابر اسکندر مقدونی ایستادگی کرد که استفاده از این نام بر روی یک خودرو چینی جای سوال دارد. آریو اس ۳۰۰ با موتور ۱۶۰۰ سی سی وارد بازار شده است.

مشخصات فنی آریو z300 یا سایپا s300
زوتی چینشرکت سازنده
موتور ۱۵۰۰ سی سی ۴A91S دنده دستی

موتور ۱۶۰۰ سی سی ۴A92S دنده اتوماتیک

مدل موتور S 300
DOHCنوع موتور  S 300
بنزین یورو۴نوع سوخت  S 300
۱۴۹۹ سی سی (۱٫۵ L)

۱۵۹۰سی سی(۱٫۶ L)

حجم موتور  S 300
۴ سیلندرتعداد سیلندر  S 300
خطیآرایش سیلندر  S 300
۱۶ سوپاپتعداد سوپاپ S 300
یورو ۴استاندارد آلایندگی  S 300
مشخصات روغن موتور مناسب   آریو z300 یا سایپا s300
   API SM

API SN

با روغن پایه نیمه سنتتیک یا تمام سنتتیک

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده S 300
SAE 10W-40 یا SAE 10W-30 برای مناطق گرم

SAE 5W-30 برای مناطق سرد و فصل زمستان

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده  S 300
۴ لیتر با تعویض فیلترحجم روغن موتور با تعویض فیلتر  S 300
روغن موتورهای مناسب   آریو z300 یا سایپا s300

روغن موتور مناسب زوتی اریو S300

روغن ترمز مناسب   آریو z300 یا سایپا s300
DOT-4سطح کیفیت روغن ترمز  S 300
هر ۵۰۰۰۰کیلومتردوره تعویض روغن ترمز  S 300
ظرفیت روغن ترمز  S 300
نوع روغن ترمز  آریو z300 یا سایپا s300

روغن موتور مناسب زوتی اریو S300

 

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) زوتی    آریو z300 یا سایپا s300
ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور  S 300
ضدیخ مناسب زوتی  S 300
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب  S 300
دستی و اتوماتیک

اتوماتیک ۴ سرعته تیپ ترونیک

نوع گیربکس S 300
دیفرانسییل جلوFWDمحور محرک S 300
API GL-5  SAE 75W-90  برای دنده دستی(با روغن پایه نیمه سینتتیک)

ATF SP-III برای دنده اتوماتیک(با روغن پایه تمام سینتتیک)

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) S 300
برای مدل باجعبه دنده دستی برابر  ۱٫۸الی ۲لیتر میباشد (موتور ۱۵۰۰ سی سی)

برای آریو Z300 باجعبه دنده اتوماتیک روغن دنده برابر ۷ لیتر است (موتور ۱۶۰۰ سی سی)

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) S 300
روغن دنده های مناسب  S 300
روغن موتور مناسب زوتی اریو S300
 روغن جعبه اتوماتیک آریو S300 برای سایپا S 300برابر ATF SP-III میباشد

ظرفیت مایع شیشه شور آریو S300 نیز برابر ۲ لیتر است.

روغن موتور  آریو S300 در هر ۵۰۰۰ کیلومتر باید تعویض گردد

مایع خنک کننده  آریو S300 در هر ۴۵۰۰۰ کیلومتر بایستی تعویض گردد

روغن گیربکس دستی آریو S300 در هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر باید تعویض گردد

روغن دند ه اتوماتیک آریو S300 در هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر باید تعویض گردد

روغن ترمز آریو S300 در هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور مناسب زوتی اریو S300 ,روغن موتور,روغن موتور مناسب,زوتی اریو S300

فهرست