روغن موتور وانت کارا ۲۰۰۰

روغن موتور وانت کارا ۲۰۰۰

مشخصات فنی وانت کارو
گروه خودروسازی بهمنشرکت سازنده
DA 465 QE-1A

تك كابين و دو كابين

مدل موتور  وانت کارو
نوع موتور  وانت کارو
نوع سوخت  وانت کارو
۱۹۹۹ سي سيحجم موتور  وانت کارو
تعداد سیلندر   وانت کارو
آرایش سیلندر  وانت کارو
 ۱۶ سوپاپ يورو۴تعداد سوپاپ   وانت کارو
استاندارد آلایندگی وانت کارو
مشخصات روغن موتور مناسب وانت کارو
API SG , SJ  یا سطوح کیفی بالاترسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده   وانت کارو
SAE 20W-50 برای مناطق گرم

SAE 10W-40 برای مناطق خیلی سرد

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده   وانت کارو

روغن موتور وانت کارا ۲۰۰۰

کیفیت روغن توصیه شده   وانت کارو براساس استاندارد خودرو سازی اروپا
با تعويض فيلتر ۴٫۵ ليتر

بدون تعويض فيلتر ۴ليتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر   وانت کارو
روغن موتورهای مناسب   وانت کارو
روغن ترمز مناسب   وانت کارا
DOT-3

DOT-4

سطح کیفیت روغن ترمز   وانت کارو
دوره تعویض روغن ترمز  وانت کارو
ظرفیت روغن ترمز  وانت کارو
  روغن ترمز های مناسب وانت کارا
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)  وانت کارو
ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ)  وانت کارو
ضدیخ مناسب  وانت کارو
 

 

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب وانت کارو
نوع گیربکس وانت کارو
محور محرک   وانت کارو
SAE 75W-90  API GL-5,سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) وانت کارو
۲٫۴  لیترحجم روغن دنده (روغن گیربکس)   وانت کارو
روغن دنده های مناسب وانت کارو

روغن موتور وانت کارا ۲۰۰۰

 

 

  وانت مزدا ۲۰۰۰کارا در دومدل تک کابین ودوکابین موجوداست.

روغن دیفرانسیل وانت مزدا ۲۰۰۰کارا

درجه ويسكوزيته SAE 80W90 ,  و سطح كيفيت API GL-5

و يا SAE 85W90 وAPI GL-5

ظرفيت روغن ديفرانسيئل۱٫۳ ليتر

روغن ترمز مزدا در هر ۴۰۰۰۰کیلومترتعویض شود.

روغن موتور مزدا ۲۰۰۰درهر ۱۰۰۰۰کیلومترتعویض گردد.

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور وانت کارا ۲۰۰۰, روغن موتور,روغن موتور وانت مزدا کارا ۲۰۰۰,کارا ۲۰۰۰

فهرست