روغن موتور مناسب پاژن هرور

روغن موتور مناسب پاژن هرور

حجم موتور ۲۷۷۶ سانتی متر مکعب

روغن اکسل جلو GL-5, SAE 85W-90, 1.8 lit
روغن اکسل عقب GL-5, SAE 85W-90, 1.3 lit

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور مناسب پاژن هرور,روغن موتور,روغن موتورمناسب,روغن متور پاژن هرور,پاژن هرور

فهرست