روغن موتور وانت ایسوزو D-MAX

روغن موتور وانت ایسوزو D-MAX

وانت ایسوزو D-MAX

مشخصات فنی وانت  ایسوزو D-MAX
مونتا در گروه خودروسازی بهمنشرکت سازنده
مدل موتور   وانت  ایسوزو D-MAX
موتور دیزل ۴JJ1-TC High power چهار زمانه ف سوپاپ بالای سرسیلندر، خنک شونده با آب ، انژکتوری مستقیم، با توربو شارژرنوع موتور   وانت  ایسوزو D-MAX
دیزلنوع سوخت   وانت  ایسوزو D-MAX
۲۹۹۹ سی سی (۳٫۰ L)حجم موتور   وانت  ایسوزو D-MAX
تعداد سیلندر    وانت  ایسوزو D-MAX
آرایش سیلندر   وانت  ایسوزو D-MAX

روغن موتور وانت ایسوزو D-MAX

تعداد سوپاپ    وانت  ایسوزو D-MAX
یورو ۴استاندارد آلایندگی  وانت  ایسوزو D-MAX
مشخصات روغن موتور مناسب وانت ایسوزو D-MAX
API CH-4  یا سطوح کیفی بالاترسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده    وانت  ایسوزو D-MAX
SAE 20W-50 برای مناطق گرم

SAE 15W-40 برای مناطق خیلی سرد

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده    وانت  ایسوزو D-MAX
کیفیت روغن توصیه شده    وانت  ایسوزو D-MAXبراساس استاندارد خودرو سازی اروپا
۷٫۵ لیتر باتعویض فیلتر  روغن ۴WDحجم روغن موتور با تعویض فیلتر    وانت  ایسوزو D-MAX
روغن موتورهای مناسب    وانت  ایسوزو D-MAX
 

 

 

روغن ترمز مناسب    وانت  ایسوزو D-MAX
DOT-3سطح کیفیت روغن ترمز    وانت  ایسوزو D-MAX
دوره تعویض روغن ترمز   وانت  ایسوزو D-MAX
ظرفیت روغن ترمز   وانت  ایسوزو D-MAX
  روغن ترمز های مناسب  وانت  ایسوزو D-MAX

روغن موتور وانت ایسوزو D-MAX

 

 

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)  و وانت  ایسوزو D-MAXانت کارو
۹٫۳ لیتر با پایه اتیلن گلیکول و فاقد بورات و سیلیکاتظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ)   وانت  ایسوزو D-MAX
ضدیخ مناسب   وانت  ایسوزو D-MAX
 

 

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب   وانت  ایسوزو D-MAX
نوع گیربکس   وانت  ایسوزو D-MAX      گیربکس معمولی
محور محرک    وانت  ایسوزو D-MAX
روغن دنده

GL-5 80W-90 برای مناطق سرد و معتدل

GL-5 85W-140 برای مناطق گرمسیری

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)   وانت  ایسوزو D-MAX
۳ لیترحجم روغن دنده (روغن گیربکس)    وانت  ایسوزو D-MAX
روغن دنده های مناسب  وانت  ایسوزو D-MAX

روغن موتور وانت ایسوزو D-MAX

 

 

  ظرفیت روغن گیربکس(جعبع دنده)  کمک  وانت  ایسوزو D-MAX برابر ۱٫۳ لیتر با مشخصه ۱۵W-40 CI-4

روغن دنده اکسل عقب  وانت  ایسوزو D-MAX برابر ۲٫۴ لیتر از نوع هیپوئیدی  با مشخصه ۱۵W-40 CI-4

روغن اکسل جلو  وانت  ایسوزو D-MAX برابر ۱٫۴ لیتر با مشخصه ۱۵W-40 CI-4

روغن هیدرولیک فرمان  وانت  ایسوزو D-MAX برابر ۱ لیتر با مشخصه DEXRON III

گریس  وانت  ایسوزو D-MAX با مشخصه پریس چند منظوره لیتیم میباشد

 

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور وانت ایسوزو D-MAX ,روغن موتور, روغن موتور مناسب,روغن موتور وانت ایسوزو D-MAX

فهرست