حجم روغن موتور mvm110

حجم روغن موتور mvm110

خودرو MWM 110دردو حجم موتور۸۱۲سی سی۰٫۸L) ) و۱۰۸۳ سی سی (۱٫۱L) واردبازارشده است وبه ترتیب دارای ۳ سیلندرخطی و۴سیلندرخطی میباشد.

 

مشخصات فنی  mvm110
تیپ موتور SQR372 سه سیلندر

تیپ موتور SQR472 چهار سیلندر

نوع موتور هر دو مدل از نوع DOHC میباشد.

نوع موتور    MWM 110
موتور ۱۱۰۰ سی سی ۴ سیلندر

موتور ۸۰۰ سی سی ۳ سیلندر

تعداد سیلندر    MWM 110
۱۶سوپاپتعداد سوپاپ    MWM 110
 ۸۱۲ سی سی (۰٫۸ L)

۱۰۸۳ سی سی (۱٫۱ L)

حجم موتور   MWM 110
EURO IIIاستاندارد آلایندگی
مشخصات روغن موتور مناسب  MWM 110
API SL

API SJ

سطح کیفیت روغن موتور   MWM 110
 ۲۰W-50ویسکوزیته روغن موتور MWM 110
ظرفیت روغن موتور MVM110 سه سیلندر بدون تعویض فیلتر برابر ۲٫۵ و با تعویض فیلتر برابر ۲٫۹ لیتر است

ظرفیت روغن موتور MVM110چهار سیلندر بدون تعویض فیلتر برابر ۳٫۲ و با تعویض فیلتر روغن برابر ۳٫۶ لیتر است

درصفحه ۹۷ راهنمای استفاده از خودرو MVM  قید شده که روغن موتور این خودرو در شرایط عادی هر ۵۰۰۰ کیلومتر و در شرایط سخت در هر ۳۰۰۰ کیلومتر کارکرد تعویض گردد.

ظرفیت(حجم) روغن موتور   MWM 110
روغن موتورهای مناسب   MWM 110

حجم روغن موتور mvm110

روغن دنده  MWM 110
موتور ۱۱۰۰ سی سی ۵ دنده دستی

موتور ۱۱۰۰ سی سی با جعبه دنده دستی  اتوماتیک شده است که به مدل MT  معروف است

موتور ۸۰۰ سی سی با گیربکس دستی

                                                               نوع گیربکس  MWM 110
 گیربکس دستی MT

که مدل ۱٫۱L دارای جعبه دنده اتوماتیک هم میباشد

محور محرک     MWM 110
ATF DEXRON III برای گیربکس و جعبه دنده اتوماتیک

ظرفیت روغن دنده اتوماتیک MVM110 همان ۲٫۱ لیتر است و نوع روغن پایه آن بایستی تمام سینتتیک باشد

کیفیت روغن دنده   MWM 110با جعبه دنده دستی
 API GL-5 , SAE 75W-90 برای جعبه دنده دستی

 

ظرفیت روغن گیربکس MVM110 سه سیلندر و  MVM110چهار سیلندر برابر ۲٫۱ لیتر است .

 

و در هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر بایستی تعویض گردد.

مشخصات و حجم روغن دنده(روغن گیربکس) MWM 110  با گیربکس دستی
روغن دنده های مناسب   MWM 110با گیربکس دستی و اتوماتیک

حجم روغن موتور mvm110

روغن ترمز   MWM 110
 ظرفیت روغن ترمز MVM110 برابر  نیم  لیتر استسطح کیفی روغن ترمز   MWM 110
روغن ترمزهای مناسب   MWM 110
مایع خنک کننده(ضدیخ) MWM 110
  ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) MVM110 سه سیلندر ۳٫۸ لیتر است

ظرفیت ضدیخ(مایع خنک کننده) MVM110چهار سیلندر برابر ۴٫۵ لیتر است

در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد  مایع خنک کننده MVM110 بایستی تعویض و تخلیه گردد.

حجم مایع خنک کننده   MWM 110
ضد یخ مناسب   MWM 110

حجم روغن موتور mvm110

روغن هیدرولیک فرمان    MWM 110
روغن هیدرولیک EZ Drive توصیه شده و در هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر بایستی چک و کنترل شود.حجم روغن هیدرولیک فرمان   MWM 110

حجم روغن موتور mvm110

تعویض تسمه تایمینگ هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد.

تعویض واسکازین گیربکس هر یک سال یا ۳۰۰۰۰کیلومتر کارکرد

تعویض مایع خنک کننده موتور هر دو سال یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد.

تعویض روغن ترمز هر دو سال یا ۵۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد.

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

حجم روغن موتور mvm110,روغن موتور,روغن موتورمناسب,روغن موتورmvm110,mvm110

فهرست