روغن موتور مناسب موسو ۳۲۰۰

روغن موتور مناسب موسو ۳۲۰۰

API SM , SAE 5W-40 8.2 lit روغن موتور
API GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit روغن دنده
Antifreeze Red 11.3 lit ضدیخ

 

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور مناسب موسو ۳۲۰۰ ,روغن موتور,روغن موتورمناسب, روغن موتورموسو ۳۲۰۰

فهرست