روغن موتور مناسب پاژن

روغن موتور مناسب پاژن

حجم موتور ۲۹۷۲ سانتی متر مکعب

۵ دنده هیپویید

روغن اکسل جلو GL-5, SAE 80W-90, 1.8 lit
روغن اکسل عقب GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور مناسب پاژن,روغن موتور,روغن موتورمناسب, روغن موتورپاژن,پاژن

فهرست