روغن موتور مناسب وانت کاپرا

روغن موتور مناسب وانت کاپرا

در جدول ذیل انواع روان کننده های وانت کاپرا بررسی شده است

مشخصات فنی وانت کاپرا
شرکت سازنده
مدل موتور   وانت کاپرا
OHC دوبل چهار زمانه خنک شونده با آب و شیفت میل سوپاپ دوبلنوع موتور  وانت کاپرا
نوع سوخت   وانت کاپرا
تیپ  ۴G69S4M موتور ۲۳۷۸ سی سی

تیپ ۴G22D4موتور ۲۳۷ سی سی

تیپ     QD32T موتور ۳۲۰۰ سی سی دیزلی

تیپ    QD29Ti  موتور ۲۹۵۱ سی سی

حجم موتور   وانت کاپرا
۴سیلندر خطی مستقیمتعداد سیلندر   وانت کاپرا
خطیآرایش سیلندر   وانت کاپرا
۱۶ سوپاپتعداد سوپاپ   وانت کاپرا

روغن موتور مناسب وانت کاپرا

استاندارد آلایندگی   وانت کاپرا
مشخصات روغن موتور مناسب  وانت کاپرا
API SJ   به بالا

API CF-4 به بالا برای موتور دیزل

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده   وانت کاپرا
SAE 10W-40 برای مناطق سرد و معتدل

SAE 20W-50 برای مناطق گرمسیری

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده  وانت کاپرا
ACEA A3/A5کیفیت روغن توصیه شده   وانت کاپرا براساس استاندارد خودرو سازی اروپا
تیپ  ۴G69S4Mبرابر ۴٫۳ لیتر

تیپ ۴G22D4  برابر ۵٫۲ لیتر

تیپ     QD32Tبرابر ۷ لیتر

تیپ    QD29Ti  برابر ۵٫۵ لیتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر   وانت کاپرا
روغن موتورهای مناسب   وانت کاپرا

روغن موتور مناسب وانت کاپرا

روغن ترمز مناسب   وانت کاپرا
DOT-4سطح کیفیت روغن ترمز   وانت کاپرا
دوره تعویض روغن ترمز   وانت کاپرا
ظرفیت روغن ترمز  وانت کاپرا
روغن ترمزهای مناسب وانت کاپرا
روغن موتور مناسب وانت کاپرا
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)   وانت کاپرا
برای موتورهای بنزینی ۸ لیتر و برای موتورهای دیزلی ۱۱ لیترظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور  وانت کاپرا
ضدیخ مناسب   وانت کاپرا
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب   وانت کاپرا
نوع گیربکس   وانت کاپرا
دیفرانسییل جلوFWDمحور محرک   وانت کاپرا
مدل BQ1023G برابر ۰٫۸ لیتر ATF III

مدل BQ2023G برابر ۰٫۸ لیتر   ATF III

مدلهای BQ—Q برابر ۱٫۱ لیتر  ATF III

مدلهای BQ-R3 برابر ۲٫۶ لیتر  ATF III

مدلهای BQ-Y3 برابر ۰٫۸ لیتر   ATF III

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)   وانت کاپرا برای مدلهای با گیربکس اتوماتیک
مدل BQ1023G برابر۲٫۷ لیتر

مدل BQ2023G برابر ۲٫۷لیتر

مدلهای BQ—Q برابر ۲٫۳ لیتر

مدلهای BQ-R3 برابر ۲٫۶ لیتر

مدلهای BQ-Y3 برابر ۲٫۳ لیتر

مدل دنده دستی

در زمستان API GL-4 , 75W-90

در تابستان API GL-4 , SAE 80W-90

روغن دنده های مناسب  وانت کاپرا

روغن موتور مناسب وانت کاپرا

ظرفیت شیشه شور وانت کاپرا برابر ۱٫۳ لیتر است

روغن دیفرانسیئل جلو کاپرا با ظرفیت ۱٫۱ لیتر GL-5 75W90 زمستان و ۸۰W90 تابستان

روغن دیفرانسیئل عقب کاپرا با ظرفیت ۲٫۶ لیتر  GL-5 75W90 زمستان و ۸۰W90 تابستان

روغن دنده اتوماتیک کاپرا حدود ۹ لیتر و با مشخصه ATF 3 میباشد

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور مناسب وانت کاپرا,روغن موتور,روغن موتورمناسب,روغن موتوروانت کاپرا

فهرست