روغن موتور میتسوبیشی میراژ

روغن موتور میتسوبیشی میراژ

میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵ با موتور ۱۲۰۰ سی سی تولید شده است که مجهز به گیربکس با مدل CVT با
امکان تعویض دستی می باشد.
مشخصات  فنی میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
نوع موتور میتسوبیشی میراژ MIRAGE موتور ۳A92
تعداد سوپاپ میتسوبیشی میراژ MIRAGE ۳ سیلندر خطی
حجم موتورمیتسوبیشی میراژ MIRAGE   ۱۱۹۳ سی سی (۱٫۲ L)
مشخصات روغن موتور توصیه شده میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
سطح کیفیت روغن موتور میتسوبیشی میراژ MIRAGE API SN  تمام سینتتیک
ویسکوزیته روغن موتورمیتسوبیشی میراژ MIRAGESAE 0W-20 روغن موتور تاکید شده میتسوبیشی

SAE 5W-20

SAE 5W-30 در صورت در دسترس نبودن دو روغن فوق

ظرفیت(حجم) روغن موتورمیتسوبیشی میراژ MIRAGEظرفیت روغن موتور با تعویض فیلتر روغن ۳ لیتر و بدون تعویض روغن برابر ۲٫۸ لیتر
روغن موتورهای مناسب میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
روغن دنده مناسب میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
نوع گیربکس  میتسوبیشی میراژ MIRAGE  دنده اتوماتیک CVT با قابلیت تعویض دستی

گیربکس دستی (MT)

 محور محرک میتسوبیشی میراژ MIRAGE
کیفیت روغن دنده میتسوبیشی میراژ MIRAGE

 

حجم روغن دنده (واسکازین) میتسوبیشی میراژ MIRAGEبرای دنده دستی ۱٫۶ لیتربا مشخصه ۷۵W80 , GL-4 و درصورت نیاز به کارایی بهتر از روغن دنده سینتتیک ۷۵W90 , GL-5 استفاده گردد

مدل دنده اتوماتیک CVT  با حجم ۷ لیتر با مشخصه CVTF-J4

روغن دنده های مناسب میتسوبیشی میراژ MIRAGE

روغن موتور میتسوبیشی میراژ

روغن ترمز میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
سطح کیفی روغن ترمز  و روغن کلاچ    میتسوبیشی میراژ MIRAGEDOT-4 یاDOT-3
روغن ترمزهای مناسب میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
روغن هیدرولیک فرمان  میتسوبیشی میراژ MIRAGE
مایع خنک کننده(ضدیخ) میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
حجم مایع خنک کننده  میتسوبیشی میراژ MIRAGEمدل با گیربکس دستی   ۴ لیتر

مدل با گیربکس اتوماتیک   ۴٫۶ لیتر

مایع خنک کننده  میتسوبیشی میراژ MIRAGE با پایه اتیلن گلیکول و تکنولوژی اسید هیبریدی ارگانیک و فاقد سیلیکات، آمین ، نیرترات، بورات میباشد
روغن هیدرولیک  فرمان میتسوبیشی میراژ Mitsubishi mirageمدل ۲۰۱۵
 حجم روغن هیدرولیک فرمان میتسوبیشی میراژ MIRAGE
در هر بار سرویس و تعویض روغن  میتسوبیشی میراژ MIRAGE حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.

روغن موتور  میتسوبیشی میراژ MIRAGE در هر ۶۰۰۰تا ۸۰۰۰کیلومتر بایستی تعویض گردد

روغن دنده  میتسوبیشی میراژ MIRAGE در هر ۶۰۰۰۰کیلومتر تعویض گردد

روغن ترمز  میتسوبیشی میراژ MIRAGE در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲ سال کاملا تعویض گردد

مایع خنک کننده و ضدیخ  میتسوبیشی میراژ MIRAGE در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه تعویض گردد

ججم مایع شیشه شور  میتسوبیشی میراژ MIRAGE مدل ۲۰۱۶برابر ۴٫۵ لیتر

روغن هیدرولیک فرمان  میتسوبیشی میراژ MIRAGE با مشخصات ATF DEXRON III و بر حسب نیاز سر ریز شود

روغن کولر   میتسوبیشی میراژ MIRAGE با مشخصه HFC-134a میباشد

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور میتسوبیشی پاجرو,روغن موتور,روغن موتورمیتسوبیشی پاجرو ,روغن موتور مناسب

فهرست