روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

گریت وال هاوال H6

مشخصات فنی  گریت وال هاوال H6
شرکت گریت وال و مونتاژ در شرکت دیار خودروشرکت سازنده
نوع موتور گریت وال هاوال H6
بنزین باا کتان حداقل ۹۲

و گازوئیل سبک

نوع سوخت گریت وال هاوال H6

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

حجم موتور گریت وال هاوال H6

۱۹۹۷ سی سی (۲٫۰ L) چهار زمانه ۴ سیلندر بنزینی

۱۹۹۵ سی سی (۲٫۰ L) چهار سیلندر چهار زمانه توربوشارژ اینترکولر دیزل

۴ سیلندر خطی ۴ زمانه سیستم خنک شونده با آب ، پاشش مستقیمتعداد سیلندر گریت وال هاوال H6
خطی 

آرایش سیلندر گریت وال هاوال H6

۱۶ سوپاپ 

تعداد سوپاپ گریت وال هاوال H6

یورو ۴ 

استاندارد آلایندگی گریت وال هاوال H6

مشخصات روغن موتور مناسب وینگل

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده  گریت وال هاوال H6

موتور بنزینی:

روغن موتور نیمه سنتتیک

یا تمام سنتتیک با سطح کیفیت API SN یا API SM

موتور دیزلی:

روغن موتور نیمه سنتتیک یا تمام سنتتیک

سطح کیفیت API CI-4 یا API CH-4 یا روغن موتور بنزینی ۵W40 SN/CF

 

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده گریت وال هاوال H6:

موتور بنزینی

مناطق معتدل و سرد ۵W30

مناطق گرم و جنوب ۱۰W40

موتور دیزلی

۵W40 و ۱۵W40 به ترتیب مناطق معتدل و سرد و مناطق گرم

 

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

موتور بنزینی ۴٫۳ لیتر

موتور دیزلی ۶٫۲ لیتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر گریت وال هاوال H6
روغن موتورهای مناسب گریت وال هاوال H6
روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶
روغن ترمز مناسب گریت وال هاوال H6
DOT4سطح کیفیت روغن ترمز گریت وال هاوال H6
هر ۲ سال یا ۴۰۰۰۰کیلومتر کارکرد 

دوره تعویض روغن ترمز گریت وال هاوال H6

۸۰۰ سی سی 

ظرفیت روغن ترمز گریت وال هاوال H6

روغن ترمزهای مناسب گریت وال هاوال H6

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

 

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ) گریت وال هاوال H6

۷٫۵-۷٫۷ لیتر ضدیخ و مایع خنک کنندهظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور گریت وال هاوال H6
ضدیخهای مناسب گریت وال هاوال H6
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب گریت وال هاوال H6
 

۵ دنده دستی

۶ دنده دستی

دنده اتوماتیک

نوع گیربکس گریت وال هاوال H6

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

محور محرک گریت وال هاوال H6
 

گیربکس ۵MT روغن دنده دستی GL-4/GL-5, SAE 75W90 با حجم ۲٫۲ لیتر

 

گیربکس ۶MT روغن دنده دستی GL-4/GL-5, SAE 75W90 با حجم ۲٫۸ الی۳ لیتر

 

در مناطق گرم از روغن دنده ۸۵W140 استفاده گردد

 

گیربکس اتوماتیک روغن دنده اتوماتیک ATF SP-III با حجم ۷٫۵ لیتر

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) گریت وال هاوال H6

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶

برای مدل دیزلی م دول بنزینی  ۲٫۵ لیتر

مدل ۲۰۰۰ سی سی دیزلی برابر ۲٫۸ لیتر

حجم روغن دنده (روغن گیربکس) گریت وال هاوال H6
روغن دنده های پیشنهادی گریت وال هاوال H6
روغن هیدرولیک فرمان گریت وال هاوال H6 با مشخصات  ATF III  و با حجم  ۱٫۲لیتر میباشد.

روغن موتور گریت وال هاوال اچ۶ در هر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد و همزمان فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد

روغن هیدرولیک فرمان مناسب گریت وال وینگل

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور گریت وال هاوال اچ ۶,روغن موتور,روغن موتورمناسب, گریت وال هاوال اچ ۶

فهرست