روغن موتور هوندا سیتی

روغن موتور هوندا سیتی

مشخصات روان کننده های هوندا سیتی City با موتور سی سی به شرح ذیل مطابق با دفترچه فنی خودرو گرآوری شده است.
هوندا سیتی با دو نوع گیربکس دستی(MT) و گیربکس اتوماتیک (AT) از نوع CVT می باشد.
مشخصات فنی هوندا سیتی City
استاندارد آلایندگی هوندا سیتی City
نوع موتور هوندا سیتی CitySOHC i-VTEC FLEX با سوخت بنزین
حجم موتور هوندا سیتی City۱۴۹۷ سی سی (۱٫۵ L)
روغن موتور مناسب هوندا سیتی City
سطح کیفیت روغن موتور هوندا سیتی CityAPI SN

ILSAC GF-5 ACEA A5

سطح ویسکوزیته روغن موتور هوندا سیتی CitySAE 0W-20 برای کانادا و آمریکا

SAE 5W-30 برای مناطق معتدل

SAE 5W-40 برای مناطق گرم

ظرفیت(حجم)روغن موتور هوندا سیتی Cityبرای موتور ۱۵۰۰ سی سی ۳٫۶ لیتر( با تعویض فیلتر)

بدون تعویض فیلتر برابر ۳٫۴ لیتر

روغن موتورهای مناسب هوندا سیتی City
ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب هوندا سیتی City
ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده هوندا سیتی Cityبرای خودرو با گیربکس دستی ۴٫۵۱ لیتر

برای خودرو با گیربکس اتوماتیک مجهز به CVT برابر۴٫۶۵ لیتر

ضدیخ مناسب هوندا سیتی City
روغن دنده و واسکازین مناسب هوندا سیتی City
نوع گیربکس هوندا سیتی City
سطح کیفیت روغن دنده هوندا سیتی Cityبرای گیربکس دسنی API GL-5 , SAE 75W-90

برای گیربکس اتوماتیک ATF WS

سطح ویسکوزیته روغن دنده مناسب هوندا سیتی City و حجم آنگیربکس دستیبا حجم ۱٫۵ لیتر

گیربکس اتوماتیک با حجم ۳٫۴ لیتر

روغن دنده های مناسب هوندا سیتی City
روغن هیدرولیک فرمان هوندا سیتی City
تعویض روان کننده هوندا سیتی City
مایع ترمز هوندا سیتی City با سطح کیفیت DOT-3 یا DOT-4با حجم مورد نیاز توصیه میشود

روغن کولر هوندا سیتی City با مشخصه HFC 134a یا R134a و با حجم ۴۰۰ گرم میباشد

حجم باک هوندا سیتی City برابر ۴۶ لیتر است

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور هیوندای ,روغن موتور,روغن موتور هیوندای,هیوندای,هیوندای النترا,چراغ برق

فهرست