روغن موتور هیوندای ورنا

روغن موتور هیوندای ورنا

هیوندای ورنا در موتور ۱۶۰۰ سی سی طراحی شده است مشخصات ذیل برای هیوندای ورنا مدل ۲۰۰۳ و بعد از آن  گردآوری شده است .
این خودرو در دو مدل گیربکس دستی و گیربکس اتوماتیک وجود دارد.
مشخصات  فنی موتور هیوندای ورنا
نوع موتور   هیوندای ورنا DOHC
تعداد سیلندر   هیوندای ورنا۴ سیلندر خطی مستقیم
تعداد سوپاپ   هیوندای ورنا ۱۶ سوپاپ
حجم موتور    هیوندای ورنا۱۵۹۹ سی سی(۱٫۶ L)
مشخصات روغن موتور توصیه شده   هیوندای ورنا
سطح کیفیت روغن موتور   هیوندای ورنا accentAPI SN نیمه سنتتیک

API SM نیمه سنتتیک

API SL  نیمه سنتتیک

ویسکوزیته روغن موتور   هیوندای ورنابرای دمای معمولی روغن موتور با ویسکوزیته ۲۰W-50

برای دمای معتدل روغن موتور با ویسکوزیته۱۰W-40

برای دمای خیلی سرد  ومناطق قطبی روغن موتور با ویسکوزیته ۵W-30

ظرفیت(حجم) روغن موتور   هیوندای ورنا۳٫۳ لیتر با تعویض فیلتر و ۳ لیتر بدون تعویض فیلتر
روغن موتورهای مناسب   هیوندای ورنا
روغن دنده مناسب   هیوندای ورنا
نوع گیربکس   هیوندای ورنا ۶ دنده اتوماتیک یا ۵ دنده دستی
 محور محرک   هیوندای ورنا محور جلو
کیفیت روغن دنده   هیوندای ورنا  API GL-5, SAE 75W-90
کیفیت روغن دنده اتوماتیک  هیوندای ورناATF III
حجم روغن دنده دستی (روغن گیربکس(   هیوندای ورنا۲٫۱ لیتر
حجم روغن دنده (واسکازین) دنده اتوماتیک هیوندای ورنا۵٫۱  لیتر
روغن دنده های(واسکازین) مناسب  هیوندای ورنا
روغن ترمز  هیوندای ورنا
سطح کیفی روغن ترمز   هیوندای ورناDOT-4 وبرابر .۹ لیتر یا DOT-3
روغن ترمزهای مناسب   هیوندای ورنا
روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای ورنا از نوعATF II  بوده و در هر ۳۰۰۰۰مایل بایستی تعویض گردد.
مایع خنک کننده(ضدیخ)     هیوندای ورنا
حجم مایع خنک کننده   هیوندای ورنابرابر۵٫۵ لیتر
ضد یخ مناسب    هیوندای ورناضدیخ  با ترکیب ۵۰ درصد که معادل۳ لیتر ضدیخ و حدود۲٫۵ لیتر آب رادیاتور مخلوط می شود.
روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای ورنا
 

حجم روغن هیدرولیک فرمان   هیوندای ورنا

در هر بار سرویس و تعویض روغن  هیوندای ورنا  حتما فیلتر روغن نیز تعویض گردد.

 

ای ورنا
روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور هیوندای سانتافه,,روغن موتور,روغن موتور هیوندای,هیوندای سانتافه ,چراغ برق

 

فهرست