روغن موتور مناسب سمند LX

روغن موتور مناسب سمند LX

برای انواع مدلهای سمند (مدل بنزینی و مدل دوگانه سوز) انواع روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک فرمان و ضدیخ به شرح زیر مطابق با دفترچه فنی توصیه می شود.

سمند در مدلهای ذیل به بازار عرضه شذه است که موتوز آنها یا از مدل XU7JPL3(4 سیلندر ۸ سوپاپ)و یا موتور EF7 (4 سیلندر ۱۶ سوپاپ)می باشد هر دو موتور دارای مدلهای گازسوز ( دوگانه سوز ) یا مدلهای بنزین سوز هستند.برای اطلاعات بیشتر جدول را مطالعه نمایید.

مشخصات فنی سمند
مشخصات فنی مدلهای مختلف سمند
استاندارد آلایندگی سمندیورو ۳
نوع موتور سمندXU7JP4/L3

و موتور EF7

حجم موتور پژو سمند۱۷۶۱ سی سی در موتور XU7JP4/L3

و ۱۶۴۵ سی سی  در موتور EF7

روغن موتور مناسب سمند
سطح کیفیت روغن موتور سمندAPI SL

API SM

سطح ویسکوزیته روغن موتور سمند۱۰W-40برای سمند با موتور EF7 نیمه سنتتیک

۲۰W-50برای سمند با موتور L3 با روغن پایه معدنی یا نیمه سنتتیک

ظرفیت(حجم)روغن موتورسمند۴٫۸لیتر با تعویض فیلتر برای سمند با موتور ۱۷۶۱ سی سی L3 با ویسکوزیته ۲۰W-50 باسطح کیفی API SN یا SM یا SL

برای انواع مدلهای سمند با موتور EF7روغن موتور با ویسکوزیته ۱۰W-40 وسطح کیفیت API SM با حجم ۵٫۵ لیتر توصیه میشود

روغن موتورهای مناسب سمند
روغن موتور مناسب سمند LX
ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب سمند
ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده سمند۶٫۶ لیتر
برای سمند مایع خنک کننده و ضدیخ و ضدجوش پیشنهاد میشود که با ترکیب ۵۰ درصد آب رادیاتور مناسب و همرنگ ضدیخ استفاده شود.
روغن موتور مناسب سمند LX

روغن موتور مناسب سمند LX

روغن دنده و واسکازین مناسب سمند
نوع گیربکس سمندگیربکس دستی BE3
سطح کیفیت روغن دنده سمندSAE 75W-80یا ۸۰W-90
سطح ویسکوزیته روغن دنده مناسب سمندAPI GL-5
حجم روغن دنده پژو سمند۱٫۹ لیتر
روغن دنده های مناسب سمند
روغن موتور مناسب سمند LX
روغن هیدرولیک فرمان  DEXRON II یا   ATF IIو ظرفیت آن برابر  ۱٫۲ لیتر است.
ظرفیت شیشه شور سمند  برابر ۳٫۳ لیتر است.

روغن ترمز سمند با مشخصه DOT-4 میباشد و در ۲۰۰۰۰ کیلومتر سرریز گردد ظرفیت روغن ترمز سمند برابر .۵ لیتر است.

روغن موتور سمند بین ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

روغن دنده سمند در هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

انواع مختلف سمند

سمند  معمولی:

.موتور آن از نوع XU7JP3بوده (۸ سوپاپ و ۴ سیلندر) با موتور ۱۷۶۱ سی سی و درجه ویسکوزیته روغن موتور آن  ۲۰W-50  و سطح کیفی آن SL  یا SM وحجم روغن موتور آن ۴٫۸ لیتر میباشد.

سمند SE

با موتور آن XU7J4P/L3  با تعداد ۸ سوپاپ است حجم موتور آن ۱۷۶۱ سی سی میباشد.

سمند سریر

با موتور ۱۹۰۵ سی سی و گیربکس ۵ دنده دستی و ۸ سوپاپ میباشد.

 

سمند LX: بنزینی و دوگانه سوز

با موتور ۱۷۶۱ سی سی و سیستم سوخت رسانی انژکتوری با پاشش نقطه ای است. گیربکس آن ۵ دنده دستی و  در دو مدل بنزین سوز و گازسوز تولید شده است .

سمند  EF7

با موتور ۱۶۴۵ سی سی ۱۶ سوپاپ بوده و پایاه گاز سوز آن نیز وجود دارد.

سمند سورن ELX

سورن با دو موتور ۱۷۶۱ سی سی که روغن موتور آن ۴٫۸ لیتر با مشخصات ۲۰W-50 و دیگری با موتور ۱۶۴۵ سی سی EF7 دارای ۱۶ سوپاپ ۵ دنده دستی و روغن موتور آن ۵٫۵ لیتر با مشخصات ۱۰W-40 SM  میباشد.

روغن موتور مناسب سمند LX روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور مناسب سمند LX,روغن موتور,روغن موتور سمند,سمند LX

فهرست