روغن موتور جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵

روغن موتور جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵

هیوندای جنسیس کوپه coupe   Hyundai Genesisمدل ۲۰۱۵ با موتور ۳۸۰۰سی سی عرضه شده است .
اطلاعات ذیل از دفترچه سرویس و نگهداری این خودرو استخراج و در اختیار مخاطبین سایت قرار می گیرد.
مشخصات  فنی  هیوندای جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵
نوع موتور   هیوندای جنسیس کوپه
تعداد سوپاپ  هیوندای جنسیس کوپه
حجم موتور   هیوندای جنسیس کوپه۳۷۷۸ سی سی (۳٫۸  L)6 سیلندر Vشکل
مشخصات روغن موتور توصیه شده   هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵
سطح کیفیت روغن موتور  هیوندای جنسیس کوپهمدل ۲۰۱۵API SN  با روغن پایه تمام سینتتیک
ویسکوزیته روغن موتور  هیوندای جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵۵W-30  برای دماهای سرد ، معتدل و اکثر مناطق(روغن موتور توصیه شده برای جنسیس کوپه)

۱۰W-30 برای مناطق گرمتر

ظرفیت(حجم) روغن موتور  هیوندای جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵موتور ۳۸۰۰ سی سی برابر ۵٫۷ لیتر
روغن موتورهای مناسب  هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵

روغن موتور جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵

مشخصات روغن دنده  هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵
نوع گیربکس   هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵ سرعته دنده اتوماتیک

سرعته دنده دستی

 محور محرک   هیوندای جنسیس کوپه
کیفیت روغن دنده اتوماتیک   هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵ATF SP-IV RR بخوانید ATF SP-4 RR
حجم روغن دنده (واسکازین) دنده اتوماتیک   هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵۳۸۰۰ سی سی ۹٫۶ لیتر
مشخصات روغن دنده جنسیس کوخ مدل ۲۰۱۵ با گیربکس دستیروغن دنده با درجه ویسکویته SAE 75W-85 و سطح کیفیت API GL-4 با ظرفیت ۲٫۳ لیتر برای جنسیس کوپه با دنده دستی توصیه شده است.
مشخصات روغن ترمز  هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵
سطح کیفی روغن ترمز هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵DOT-4 و یا  DOT-3برابر .۸ لیتر (۸۰۰ سی سی)
روغن ترمزهای مناسب  هیوندای جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵

روغن موتور جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵

روغن ترمز  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵ در هر ۵۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
مایع خنک کننده(ضدیخ)  هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵
حجم مایع خنک کننده  هیوندای جنسیس  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵موتور ۳۸۰۰ سی سی مدل ۲۰۱۵

مدل با دنده دستی برابر ۹ لیتر

مدل با گیربکس اتوماتیک ۸٫۸ لیتر

ضدیخ  (مایع خنک کننده) با ترکیب ۵۰ درصد  آب رادیاتور با پایه اتیلن گلیکول می باشد.
روغن هیدرولیک فرمان هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵
 حجم روغن هیدرولیک فرمان  هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵ برابر ۰٫۹ لیتر (۹۰۰ سی سی ) و با مشخصه CHF 202 می باشد.
در هر بار سرویس و تعویض روغن  هیوندای جنسیس کوپه  حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.
روغن دیفرانسیئل هیوندای  جنسیس کوپه مدل ۲۰۱۵

دیفرانسیئل عقب  با  مشخصه SAE 75W-90 , GL-5 و ظرفیت ۱٫۴ لیتر

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور هیوندای جنسیس کوپه,روغن موتور,روغن موتور هیوندای,هیوندای,چراغ برق

فهرست