روغن موتور بنز CLS

روغن موتور بنز CLS

مرسدس بنز CLS در مدلهای  ,CLS 350 , CLS 550 , CLS 63 AMG مدل CLS350 ازسالهای ۲۰۰۶ به بعد در بازار ایران عرضه شده است.
مشخصات فنی بنز CLS
شرکت سازنده
مدل موتور بنز CLS
نوع موتور بنز CLS
نوع سوخت  بنز CLS
حجم موتور بنز CLS
۶  سیلندر توربو دیزلتعداد سیلندر  بنز CLS
آرایش سیلندر  بنز CLS
تعداد سوپاپ بنز CLS
استاندارد آلایندگی بنز CLS
مشخصات روغن موتور مناسب  بنز CLS
API SN تمام سنتتیک با روغن پایه استرسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده   بنز CLS
SAE 5W30

SAE 0W30

SAE 5W40 برای موتورهای دیزلی

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده   بنز CLS
کیفیت روغن توصیه شده  بنز CLS براساس استاندارد خودرو سازی اروپا
مدل CLS550 روغن موتور ۸٫۵ لیتر

مدل CLS  ۶۳ AMG روغن موتور ۸٫۸ لیتر

مدل CLS 350 موتور ۳۰۰۰ سی سی بنزینی ۸ لیتر

مدل CLS 350 موتور ۳۰۰۰ سی سی توربو دیزل ۸٫۵ لیتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر  بنز CLS
روغن موتورهای مناسب   بنز CLS
روغن موتور تمام سنتتیک آیسین Aisin SN 5W30روغن موتور آیسین SN 0W-30

روغن موتور بنز CLS

روغن ترمز مناسب   بنز CLS
DOT4 و DOT4+سطح کیفیت روغن ترمز   بنز CLS
دوره تعویض روغن ترمز    بنز CLS
 ۰٫۶ لیترظرفیت روغن ترمز   بنز CLS
روغن ترمزهای مناسب  بنز CLS
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)  بنز CLS
مدل CLS550 ضدیخ ۱۱٫۳ لیتر

مدل CLS  ۶۳ AMG ضدیخ ۱۱٫۸ لیتر

مدل CLS 350 موتور ۳۰۰۰ سی سی ۷٫۵ لیتر سبزرنگ

مدل CLS350 توربو دیزل ۹٫۵ لیتر

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ)  بنز CLS
ضدیخ و ضدجوش مناسب  بنز CLS
روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب   بنز CLS
نوع گیربکس   بنز CLS
محور محرک    بنز CLS
روغن دنده اتوماتیک با مشخصه MB 236.14 تمام سنتتیکسطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) اتوماتیک   بنز CLS
مدل CLS 550 با حجم ۹٫۲ لیتر

مدل CLS 63AMG با حجم ۸٫۸ لیتر

مشخصات  و حجم روغن دنده  (روغن گیربکس) دستی  بنز CLS
روغن دنده های مناسب  بنز CLS
حجم روغن هیدرولیک فرمان   بنز CLS

روغن هدیرولیک فرمان بنز CLS 550 با مشخصه      ظرفیت آن ۰٫۹ لیتر

روغن هدیرولیک فرمان بنز CLS 63 AMG با مشخصه      ظرفیت آن  ۱٫۲لیتر

نکات مهم در سرویس و نگهداری  بنز CLS

روغن دنده مخصوص اکسل جلو بنز CLS 550 با مشخصه SAE 85W90 GL5 هیپوئید است و ظرفیت آن ۱٫۲ لیتر

روغن دنده مخصوص اکسل جلو بنز CLS 63 AMG با مشخصه SAE 85W90 GL5 هیپوئید است و ظرفیت آن ۱٫۲ لیتر

روغن دنده مخصوص اکسل جلو بنز CLS 550 با مشخصه SAE 85W90 GL5 هیپوئید است و ظرفیت آن ۱٫۲ لیتر

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور بنز کلاس c,روغن موتور,بنز,روغن موتورمرسدس بنز,بنز کلاس

فهرست