روغن موتور مناسب سمند سورن

روغن موتور مناسب سمند سورن

برای انواع مدلهای سمند (مدل بنزینی و مدل دوگانه سوز) انواع روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک فرمان و ضدیخ به شرح زیر مطابق با دفترچه فنی توصیه می شود.

سمند در مدلهای ذیل به بازار عرضه شذه است که موتوز آنها یا از مدل XU7JPL3(4 سیلندر ۸ سوپاپ)و یا موتور EF7(4 سیلندر ۱۶ سوپاپ)می باشد هر دو موتور دارای مدلهای گازسوز ( دوگانه سوز ) یا مدلهای بنزین سوز هستند.

سمند سورن نیز با هر دو نوع موتور فوق به بازار عرضه شده است.برای اطلاعات بیشتر  در مورد خودرو سمند سورن جدول زیر را مطالعه بفرمایید.

مشخصات فنی سمندسورن
مشخصات فنی مدلهای مختلف سمند
استاندارد آلایندگی سمندیورو ۳
نوع موتور سمندXU7JP4/L3

و موتور EF7

حجم موتور پژو سمند۱۷۶۱ سی سی در موتور XU7JP4/L3

و ۱۶۴۵ سی سی  در موتور EF7

روغن موتور مناسب سمند سورن
سطح کیفیت روغن موتور سمند

 

API SNنیمه سنتتیک

API SM نیمه سنتتیک

سطح ویسکوزیته روغن موتور سمند۱۰W-40برای سمند با موتور EF7 در هوای خیلی سرد از روغن موتور ۵W40 نیز می توان برای سمند سورن موتور EF7 استفاده نمود.

۲۰W-50برای سمند با موتور L3 و در هوای خیلی سرد و کمتر از ۱۰- درجه زیر صفر از روغن موتور ۱۰W40 استفاده نمایید.

ظرفیت(حجم)روغن موتورسمند۴٫۸لیتر با تعویض فیلتر برای سمند با موتور ۱۷۶۱ سی سی L3 با ویسکوزیته ۲۰W-50 باسطح کیفی API SM/SL یا سطح کیفی بالاتر از قبیل API SN

برای انواع مدلهای سمند با موتور EF7 روغن موتور با ویسکوزیته ۱۰W-40 وسطح کیفیت API SN و API SMبا حجم ۵٫۵ لیتر توصیه می شود.

روغن موتورهای مناسب سمند سورن

روغن موتور مناسب سمند سورن

ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب سمند سورن
ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده سمند۶٫۶ لیتر

روغن موتور مناسب سمند سورن

روغن موتور مناسب سمند سورن
برای سمند مایع خنک کننده و ضدیخ و ضدجوش پیشنهاد می شود که با ترکیب ۵۰ درصد آب رادیاتور مناسب و همرنگ ضدیخ استفاده شود.
روغن دنده و واسکازین مناسب سمند سورن
نوع گیربکس سمندگیربکس دستی BE3
سطح کیفیت روغن دنده سمندSAE 75W-80یا ۸۰W-90
سطح ویسکوزیته روغن دنده مناسب سمندAPI GL-5
حجم روغن دنده پژو سمند۱٫۹ لیتر
روغن دنده های مناسب سمند سورن
روغن موتور مناسب سمند سورن
روغن موتور مناسب سمند سورن

روغن موتور مناسب سمند سورن

روغن هیدرولیک فرمان  DEXRON II یا   ATF IIو ظرفیت آن برابر  ۱٫۲ لیتر است.
ظرفیت شیشه شور سمند  برابر ۳٫۳ لیتر است.

روغن ترمز سمند با مشخصه DOT-4 میباشد و در ۲۰۰۰۰ کیلومتر سرریز گردد ظرفیت روغن ترمز سمند برابر .۵ لیتر است.

روغن موتور سمند بین ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

روغن دنده سمند در هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

انواع مختلف سمند

سمند  معمولی:

.موتور آن از نوع XU7JP3بوده (۸ سوپاپ و ۴ سیلندر) با موتور ۱۷۶۱ سی سی و درجه ویسکوزیته روغن موتور آن  ۲۰W-50  و سطح کیفی آن SL  یا SM وحجم روغن موتور آن ۴٫۸ لیتر می باشد.

سمند SE

با موتور آن XU7J4P/L3  با تعداد ۸ سوپاپ است حجم موتور آن ۱۷۶۱ سی سی می باشد.

سمند سریر

با موتور ۱۹۰۵ سی سی و گیربکس ۵ دنده دستی و ۸ سوپاپ می باشد.

 

سمند LX: بنزینی و دوگانه سوز

با موتور ۱۷۶۱ سی سی و سیستم سوخت رسانی انژکتوری با پاشش نقطه ای است. گیربکس آن ۵ دنده دستی و  در دو مدل بنزین سوز و گازسوز تولید شده است .

سمند  EF7

با موتور ۱۶۴۵ سی سی ۱۶ سوپاپ بوده و پایاه گاز سوز آن نیز وجود دارد.

سمند سورن ELX

سورن با دو موتور ۱۷۶۱ سی سی که روغن موتور آن ۴٫۸ لیتر با مشخصات ۲۰W-50 و دیگری با موتور ۱۶۴۵ سی سی EF7 دارای ۱۶ سوپاپ ۵ دنده دستی و روغن موتور آن ۵٫۵ لیتر با مشخصات ۱۰W-40 SM  می باشد.

 

روغن موتور مناسب سمند سورن روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور مناسب سمند سورن,روغن موتور,روغن موتور مناسب سمند ,سمند سورن

فهرست