روغن موتور پژو پارس/پژو پرشیا

روغن موتور پژو پارس/پژو پرشیا
برای انواع مدل های پژو پارس و پژو پرشیا (مدل بنزینی و مدل دوگانه سوز پژو پارس) انواع روغن موتور، روغن دنده، روغن هیدرولیک فرمان و ضدیخ به شرح زیر مطابق با دفترچه فنی توصیه می شود. برای اطلاعات بیشتر جدول را مطالعه کنید.

مشخصات فنی  پژو پارس  pars
استاندارد آلایندگی پژو پارسیورو ۳ و یور۲
نوع موتور پژو پارسXU7JP4/L3 برای موتور ۱۸۰۰ سی سی

TU5 برای مدل دنده اتوماتیک و همچنین مدل LX

موتور xu7 XUM  و همچنین موتور EF7

حجم موتور پژو پارس 

پژو پارس معمولی ELXبا موتور ۱۷۶۱ سی سی (۱٫۸ L)8 سوپاپ ۴ سیلندر و گیربکس دستی BE3

پژو پارس LX با موتور TU5JP4L4 و حجم موتور ۱۵۸۷ سی سی (۱٫۶ L) و گیربکس دستی ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپ

پژو پارس XUM ELX موتور ۱۹۰۵ سی سی ۸ سوپاپ یورو۴ با گیربکس دستی BE3

پژو پارس اتوماتیک با موتور TU5 وحجم موتور ۱۵۸۷ سی سی ۱۶ سوپاپ و گیربکس اتوماتیک AL4

پژو پارس دوگانه سوز با موتور ۱۷۶۱ سی سی ۸ سوپاپ موتور XU7JP4

پژو پارس سال با موتور ۱۷۶۱ سی سی ۱۶ سوپاپ یورو۴دنده دستی

 

روغن موتور مناسب پژو پارس
سطح کیفیت روغن موتورپژوپارسAPI SN نیمه سنتتیک

API SM

API SL

سطح ویسکوزیته روغن موتورپژوپارس۱۰W-40با روغن پایه نیمه سنتتیک  در مناطق شمالی و سردتر (همچنين موتورهاي ۱۶۰۰ سي سي TU5)

۲۰W-50با روغن پایه مینرال یا نیمه سنتتیک در مناطق جنوبی و گرم تر(براي موتورهاي ۱۸۰۰ سي سي )

ظرفیت(حجم)روغن موتورپژوپارس 

برای موتور  XU7JPL3میزان ۴٫۸ لیتر با تعویض فیلتر و ۴٫۴ لیتر بدون تعویض فیلتر ( پژو پارس معمولی یا ELX موتور )

برای پژو پارس دوگانه سوز روغن موتور ۲۰W-50 SM با حجم ۴٫۸ لیتر توصیه می شود.

روغن موتور پژو پارس/پژو پرشیا

برای پژو پارس LXو پژو پارس با گیربکس اتوماتیک موتور TU5 روغن موتور ۱۰W-40 SMيا SN يا SLو با حجم ۳٫۵ لیتر توصیه می شود.

در مجموع برای پژو پارس با موتور TU5 وهمچنین موتور EF7 از روغن موتور ۱۰W40 یا ۵W40 و برای موتورهای XUM و XU7 از روغن موتور با ویسکوزیته ۲۰W50 استفاده گردد.

روغن موتورهای مناسب پژو پارس
ضدیخ و مایع خنک کننده مناسب پژو پارس/پرشیا
ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده پژوپارس۷٫۴ لیتر برای پژو پارس معمولی با موتور ۱۷۶۱ سی سی
برای پژو پارس و پژو  پرشیا مایع خنک کننده و ضدیخ و ضدجوش پیشنهاد می شود که با ترکیب ۵۰ درصد آب رادیاتور مناسب و همرنگ ضدیخ استفاده شود.

روغن موتور پژو پارس/پژو پرشیا

ضدیخ پژو پارس در هر ۵۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد یا ۲ سال یکبار تعویض گردد.

روغن دنده و واسکازین مناسب پژو پارس/پرشیا
نوع گیربکس پژو پارسگیربکس دستی BE3
سطح کیفیت روغن دنده پژوپارسSAE 75W-80یا ۸۰W-90
سطح ویسکوزیته روغن دنده مناسب پژو پارسAPI GL-5
حجم روغن دنده پژو پارس معمولی  و دنده اتوماتیکبرای پژو پارس با گیربکس دستی و موتور ۱۷۶۱ سی سی برابر ۲ تا ۲٫۵ لیتر

برای گیربکس اتوماتیک ۳ لیتر بدون باز کردن گیربکس و ۵ لیتر در صورت باز کردن گیربکس

روغن دنده های مناسب پژو پارس
 
روغن هیدرولیک فرمان  DEXRON II یا   ATF IIو ظرفیت آن برابر  ۱ لیتر است.

 

در گیربکسهای اتوماتیک AL4 روغن دنده ای استفاده شده است که به Life time یعنی مادام اعمر شهرت دارد یعنی کارکرد آنها زیاد است ولی این به معنی عدم تعویض روغن گیربکس نیست.

 

روغن گیربکس اتوماتیک پژو پارس معمولا در  ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر بایستی تعویض گردد.

روغن موتور پژو پارس/پژو پرشیا

ظرفیت شیشه شور پژو پارس برابر ۲٫۷ لیتر است.

روغن ترمز پژو پارس با مشخصه DOT-4 میباشد و در ۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

روغن موتور پژو پارس بین ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

روغن دنده پژو پارس در هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

تسمه تایم پژو پارس در ۸۰۰۰۰کیلومتر تعویض گردد.

روغن موتور پژو پارس/پژو پرشیا

انواع مختلف پژو پارس

پژو پارس معمولی:

پژو پارس معمولی یا LFZ دارای موتور پژو –سیتروئن بوده  و به نامهای LFZ یا L3 نامیده می شود.موتور آن از نوع XU7JPبوده (۸ سوپاپ و ۴ سیلندر) و درجه ویسکوزیته روغن موتور آن  ۲۰W-50  و سطح کیفی آن SL  یا SM وحجم روغن موتور آن ۴٫۸ لیتر می باشد.

پژو پارس ELX:

با موتور آن XU7J4P/L4  با تعداد ۱۶ سوپاپ است حجم موتور آن ۱۷۶۱ سی سی میباشد  سیستم گیربکس آن دستی و مدل BE3 است . پژو پارس ELX به پژو پارس سال معروف است.

پژو پارس  ELXبا موتور XUM:

با موتور ۱۹۰۵ سی سی و گیربکس ۵ دنده دستی و ۸ سوپاپ می باشد.

پژو پارس LX:

با موتور ۱۵۸۷ سی سی و سیستم سوخت رسانی انژکتوری با پاشش نقطه ای است موتور این نوع پژو پارس همان موتور ۲۰۶ موتور بزرگ بوده TU5JP4Gو حجم روغن موتور آن ۳٫۵ لیتر و با مشخصه ۱۰W-40   و سطح كيفي SN يا SM  يا SL میباشد.

پژو پارس دوگانه سوز:

با موتور ۱۷۶۱ سی سی و سیستم سوخت رسانی انژکتوری بوده و موتور آن با پژو پارس معمولی یکی است (XU7JPL/3) است روغن موتور ۲۰W-50 SM يا SN 20W50با پایه نیمه سینتتیک یا معدنی پالایشگاهی  درجه یک(غیر تصفیه ای) توصیه می شود. حجم روغن موتور پژو پارس دوگانه سوز برابر ۴٫۸ لیتر است و بقیه روان کننده ها از قبیل روغن گیربکس و غیره همانند جدول فوق است.

 

پژو پارس با گیربکس اتوماتیک

این نوع پژو پارس با موتور TU5و حجم موتور ۱۵۸۷ سی سی ۱۶ سوپاپ و گیربکس اتوماتیکAL4 بدون تیپ ترونیک بوده و سیستم سوخت رسانی با پاشش چند نقطه ای دارد.روغن موتور آن با سطح کیفیSN يا  SM و SL و درجه ویسکوزیته ۱۰W-40و حجم ۳٫۵  لیتر توصیه می شود.

روغن موتور مناسب پژو پارس/پژو پرشیا روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور پژو پارس/پژو پرشیا,روغن موتور,روغن موتور پژو پارس,پژو پرشیا

فهرست