روغن موتور نیسان جوک

روغن موتور نیسان جوک

اطلاعات ذیل از دفترچه سرویس و نگهداری نیسان جوک Nissan juke استخراج گرده است

مشخصات  فنی موتور   نیسان جوک مدل ۲۰۱۶
نوع موتور  نیسان جوک: MR 16 DDT Turbo چهار سیلندر خطی ۱۶ سوپاپ DOHC با حجم موتور ۱۶۱۸ سی سی (۱٫۶ L)
مشخصات روغن موتور توصیه شده   نیسان جوک
سطح کیفیت روغن موتور  نیسان جوک:

سطح کیفیت API SM  برای مدلهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹

و سطح کیفیت API SN  برای مدلهای ۲۰۱۰ به بعد

ویسکوزیته روغن موتور   نیسان جوک:

برابر SAE 5W-30

ظرفیت(حجم) روغن موتور   نیسان جوک (با تعویض فیلتر) و همچنین مشخصات و سطح کیفی روغن موتور :

برای مدل NISMO RS برابر ۴٫۳ لیتر

برای مدل غیر  NISMO RS برابر ۴٫۵ لیتر

روغن موتورهای مناسب   نیسان جوک

روغن موتور نیسان جوک

مشخصات روغن دنده دستی نیسان جوک مدل ۲۰۱۶
نوع گیربکس  نیسان جوک:

۶ دنده اتوماتیک

دنده اتوماتیک CVT

با امکان تعویض دنده دستی MT

مشخصات روغن دنده دستی نیسان جوک مدل ۲۰۱۶
 سطح کیفیت روغن دنده دستی نیسان جوک:

API GL-4

درجه ویسکوزیته: SAE 75W-85

ظرفیت روغن دنده: برابر ۲ لیتر

روغن موتور نیسان جوک

کیفیت روغن دنده نیسان جوک مدل دنده  اتوماتیک CVT:

NISSAN CVT NS-2 با حجم ۸٫۲ لیتر مدل FWD

و ۸٫۶ لیتر مدل AWD

روغن موتور نیسان جوک

مشخصات روغن دیفرانسیئل  نیسان جوک:
۸۰W-90 GL-5 با ظرفیت ۰٫۴ لیتر
مشخصات روغن ترانسفر   نیسان جوک
۸۰W-90 GL-5 با ظرفیت ۰٫۴ لیتر
روغن موتور نیسان جوک
روغن ترمز  نیسان جوک
سطح کیفی روغن ترمز   نیسان جوک:

DOT-4

روغن ترمزهای مناسب  نیسان جوک
مایع خنک کننده(ضدیخ)   نیسان جوک
حجم مایع خنک کننده    نیسان جوک:

برای مدل CVT NISMO RS برابر ۸٫۱ لیتر

برای مدل غیرMT  NISMO RS برابر ۷٫۹ لیتر

برای مدل بدون  NISMO  با گیربکس CVT برابر ۸٫۷ لیتر

برای مدل غیر  NISMO RS با گیربکس معمولی رMTبرابر ۸٫۵ لیتر

روغن موتور نیسان جوک

روغن هیدرولیک فرمان   نیسان جوک
 حجم روغن هیدرولیک فرمان   نیسان جوک
در هر بار سرویس و تعویض روغن   نیسان جوک حتما فیلتر روغن نیز تعویض شود.

روغن دیفرانسییل عقب  نیسان جوک در هر ۴۰۰۰۰ مایل باید عوض شود.

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور نیسان جوک,روغن موتور,روغن موتور نیسان,نیسان جوک,چراغ برق

فهرست